Yleinen teologia

 

 

Käytännöllisen teologian oppiaineet

1 YLEINEN KÄYTÄNNÖLLINEN TEOLOGIA
   1.1 Liturgiikka
       1.1.1 Jumalanpalveluselämä
       1.1.2 Kirkolliset toimitukset
       1.1.3 Hymnologia ja musiikin teologia
       1.1.4 Kirkkoarkkitehtuuri ja -taide
   1.2 Homiletiikka ja uskonnollinen viestintä
   1.3 Diakonia
   1.4 Sielunhoito
   1.5 Kirkko-oikeus
   1.6 Kirkon hallinto ja uskonnollinen johtaminen
2 USKONNONPEDAGOGIIKKA
3 KIRKKOSOSIOLOGIA

 

 

 

Käytännöllisen teologian  etusivulle Koko kurssin aloitussivulle