Yleinen teologia

 

 

1.2 Homiletiikka ja uskonnollinen viestintä

Millainen on hyvä saarna?

Miten saarnaajan eleet ja ilmeet vaikuttavat saarnan vastaanottamiseen?

Miten pappi valmistautuu saarnatehtävään?

Homiletiikan tarkastelun kohteena on kristillinen julistus. Tyypillinen uskonnollisen viestinnän tuote on saarna tai uskonnollinen puhe. Perinteisesti homiletiikka on painottanut saarnan tutkimusta ja niitä koskevan teorian opettamista. Aikaisemmin homiletiikan tutkimus oli kiinnostunut lähinnä siitä, miten saarna on tehty, mikä on saarnan perusluonne ja siitä, miten ihmisen puhe saarnassa voi samanaikaisesti olla Jumalan sanaa.

Edellä esitetyt painotukset saivat aikaan sen, että saarnat olivat tavallisesti hyvin dogmaattisia, kristillistä oppia korostavia eikä niillä ollut kosketuspintaa saarnaa kuuntelevien seurakuntalaisten elämässä. Nykyään saarna ymmärretäänkin vuorovaikutustilanteena, jossa myös sanattomalla viestinnällä on tärkeä rooli. Sanattomalla viestinnällä tässä yhteydessä voidaan ymmärtää esimerkiksi papin persoonaa. Saarnaamista harjoittaville teologian opiskelijoille painotetaankin, että "tärkeämpää kuin se, mitä sanot, on se, mitä olet". Habs-Christophin mukaan saarnaajan syvin olemus määrää viime kädessä sen, mitä ja miten hän saarnaa. Saarnaajan välitön olemus siis heijastuu hänen julistuksessaan. Paitsi saarnan sisältö ja papin persoona, myös saarnan vastaanottaja ja hänen elämäntilanteensa pyritään nykyisen saarnan tutkimuksessa ja opetuksessa ottamaan huomioon. Nykyisin saarnan tutkimus onkin osa laajaa uskonnollisen viestinnän tutkimusta ja sitä voidaan analysoida erilaisten viestintäteorioiden avulla.

KirjavinkkiJukka-Pekka Puro: Johdatus puheviestinnän teorioihin. 1996. Helsinki.

KirjavinkkiSaarnan käsikirja. Toim. Jolkkonen, Peura ja Vatanen. 2001. Helsinki.

Samalla kun uskonnollinen toiminta monipuolistuu, myös uskonnollisten viestimien määrä lisääntyy. Homiletiikan ja uskonnollisen viestinnän tutkimus keskittyykin tänä päivänä edellä esitettyjen kohteiden lisäksi myös joukkoviestimissä (radio, TV) ja verkossa tapahtuvaan viestintään.

Lisää saarnasta Suomen ev.lut. kirkon sivuilla
Arkkipiispa Jukka Paarman saarnoja:
Kun Hänestä tulee Sinä (Saarna pääsiäispäivänä Turun tuomiokirkossa 15.4.2001)
Jumalan valtakunta on kuin Golf-virta (Saarna Pohjoismaiden ekumeenisen neuvoston seminaarin avajaisjumalanpalveluksessa 21.2.2001 Ylösnousemus-kappelissa Brysselissä)

Kirkon tutkimuskeskuksen viestintää koskevia tuloksia


Homiletiikan viriketehtävä:
osallistu sunnuntain jumalanpalvelukseen tai katsele TV-jumalanpalvelus. Kuuntele päivän saarnaa tutkijan korvin. Millainen rakenne saarnassa oli? Miten papin olemus vaikutti saamaasi kokonaiskuvaan saarnasta? Pohdi lopuksi, millä tavalla omat tunteesi ja mielialasi vaikuttivat saarnasta tekemiisi havaintoihin.

edellinen sivu   seuraava sivu

 

Käytännöllisen teologian  etusivulle Koko kurssin aloitussivulle