Yleinen teologia

 

1.3 Diakonia

Mitä kirkon diakoniatyö tekee?

Kuka tarvitsee diakoniaa?

Mihin diakoniatyön tekeminen perustuu?

Diakonia eli palvelu perustuu Uudessa Testamentissa esiintyvään rakkaudenkäskyyn: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi…". Diakonian käytännön tasolla tapahtuva hädässä olevien ihmisten auttaminen kuuluu evankelisluterilaisessa kirkossa (lain mukaan) jokaiselle seurakuntalaiselle. Diakoniatyön tavoitteena on niiden ihmisten kokonaisvaltainen auttaminen, joiden hätä on suurin ja jotka eivät saa apua muualta.

Diakoniatyön auttamistavat vaihtelevat aina käytännön tarpeen mukaan. Diakoniatyön pääpainopistealueisiin vaikuttavat luonnollisesti esimerkiksi talouselämän nousu- ja laskukaudet. Aikaisemmin työn painopistealueina olivat sosiaalista ja sairaanhoidollista ja sitä tehtiin pääasiassa vammaisten, vanhusten ja sairaiden parissa. Tänä päivänä diakoniatyö on pääasiassa sielunhoidollista auttamista, tästä esimerkkinä päihde- ja kriminaalityö ja taloudellisen avun tarjoamista (ruokapankkitoiminta, yhteisvastuukeräykset) myös vapaaehtoisvoimin. Nykyään myös hädän ennaltaehkäisyyn kiinnitetään huomiota (esim. lapsidiakonia).

Kirkon käytännön diakoniatyön osa-alueita (Suomen ev.lut. kirkko)

Diakoniaan kohdistuvaa tutkimusta kutsutaan diakoniikaksi tai yksinkertaisesti diakonian tutkimukseksi. Diakoniikan tutkimuksen kohteena on edellä esitetty palvelutehtävä ja sen eri osa-alueet. Muita tutkimuskohteita ovat esimerkiksi diakonian historia, seurakuntien diakoniasuunnittelu ja diakonian toteutuminen käytännössä ja diakoniatyöntekijöiden sielunhoitonäkemykset sekä heidän suhteensa asiakkaisiinsa, työhönsä ja työnantajaansa. Yleisellä tasolla voidaan kuitenkin todeta, että Saksassa tapahtunut diakoniatyön uudistus (diakoniareformi) toisen maailmansodan jälkeen siirsi diakonian tutkimuksen pääpainopisteen sen historiallisesta ulottuvuudesta systemaattiseen ja empiiriseen suuntaan. Systemaattisella diakonian tutkimuksella etsitään esimerkiksi diakonian teologisia perusteluita ja empiirisellä tutkimuksella ihmisten kokemuksia diakoniasta.

Huomattava on se, että diakoniaa tutkitaan myös yliopiston ulkopuolella alan ammattikorkeakouluissa. Tutkimuksen kohteet ovat kuitenkin erityyppisiä: ammattikorkeakouluissa ollaan pääasiassa kiinnostuttu käytännön työmuotojen kehittämisestä ja ihmisten hädän löytämisestä kun taas yliopistolla diakoniaa pyritään ymmärtämään yleisemmin ja teoreettisemmin.

Kirjavinkki K. Henttonen: Voiko sen tehdä toisinkin? Diakoniatieteen lähtökohdat ja valinnat. 1997. Lahti..

KirjavinkkiM. Järveläinen: Rakkaudessa elävä yhteisö. 1988. Helsinki.

KirjavinkkiJ. Niemelä: Usko, hoito ja toipuminen. 1999. Helsinki.

Kirkon tutkimuskeskuksen diakoniaa koskevia tutkimustuloksia
Alan lisensiaattitutkimus: Per Lindblad: Sankareita ja syntipukkeja. 1998. Kyselytutkimus suomalaisten seurakuntapappien sekä diakonia- että toimistotyöntekijöiden hyvinvoinnista ja heidän työyhteisössään kokemasta henkisestä väkivallasta.

Diakonian viriketehtävä:
ota selvää oman seurakuntasi diakoniatyöstä. Millaista diakoniatyötä seurakunnassa tehdään ja miten diakoniatyön painopistealueet ovat laman myötä muuttuneet? Millaisesta yhteiskunnallisesta kehityksestä muutos kertoo?

edellinen sivu   seuraava sivu

 

 

Käytännöllisen teologian  etusivulle Koko kurssin aloitussivulle