HELSINGIN YLIOPISTO

YLEINEN TEOLOGIA 25 OP - OPPIMATERIAALIA VERKOSSA

Yleinen teologia 25 op -verkkokurssin kaikille avoimia oppimateriaaleja

  • laadittu perusopintojen tueksi
  • ei edellytä aiempia tietoja teologiasta

Kurssi on toteutettu Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan ja Helsingin yliopiston avoimen yliopiston yhteistyönä.

Jaksot

EKSEGETIIKKA (TL Outi Lehtipuu)

USKONTOTIEDE (TM Jussi Niemelä)

KIRKKOHISTORIA (TT Kaarlo Arffman)

SYSTEMAATTINEN TEOLOGIA (TM Pekka Kärkkäinen)

KÄYTÄNNÖLLINEN TEOLOGIA (TM Miia Moisio)

VALINNAISET OSIOT
Eksegetiikan valinnainen osio
Uskontotieteen valinnainen osio
Kirkkohistorian valinnainen osio
Systemaattisen teologian valinnainen osio
Käytännöllisen teologian valinnainen osio

Mitä on yleinen teologia?

Yleinen teologia ei ole itsenäinen oppiaine, vaan kooste teologisen tiedekunnan oppiaineista. Opintojen tavoitteena on antaa yllä mainituista oppiaineista perustiedot; perehdyttää opiskelija Raamatun synnyn ja keskeisen sisällön problematiikkaan, kristillisen kirkon vaiheisiin sekä kristillisen uskon ja etiikan peruskysymyksiin. Opinnoissa tarkastellaan myös maailman muita uskontoja (erityisesti korkeauskontoja ja nykyajan uusia uskontoja) niiden omista lähtökohdista käsin. Lisäksi tutustutaan kristillisen seurakunnan toimintaan ja jumalanpalvelukseen sekä kirkon kasvatustoimintaan ja koulun uskontokasvatukseen liittyviin kysymyksiin.

Tietoa Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta
Yleisen teologian esittely (Helsingin yliopiston avoin yliopisto)

Verkkomateriaalia ei ole oikeutta ilman tekijän ja julkaisijan lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataviin tai muuten kaupallisesti hyödyntää.