Koko kurssin  aloitussivulle Yleinen teologia
I. Soisalon-Soininen, Israelin kansan historiaR. Smend, Vanhan testamentin syntyR. Uro - O. Lehtipuu (toim.), Nasaretilaisen historia M. Myllykoski - A. Järvinen (toim.), Varhaiskristilliset evankeliumit

Tulostusversiot

Kirjoittaja TL Outi Lehtipuu

EKSEGETIIKKA, VALINNAINEN OSUUS (2,5 OV)

Tervetuloa yleisen teologian perusopintojen eksegetiikan vapaavalintaisen osuuden tukisivustolle! Näiden sivujen tarkoitus on auttaa valmistautumaan eksegetiikan valinnaisen osuuden suorittamiseen.

Kurssiin kuuluu neljä teosta:

I. Soisalon-Soininen, Israelin kansan historia
R. Smend, Vanhan testamentin synty
R. Uro - O. Lehtipuu (toim.), Nasaretilaisen historia
M. Myllykoski - A. Järvinen (toim.), Varhaiskristilliset evankeliumit

Kirjoja kannattaa ensisijaisesti tiedustella oman paikkakunnan kirjastosta ja kirjakaupoista. Mikäli kirjojen hankinnassa ilmenee vaikeuksia, opiskelija voi tilata kotipaikkakuntansa kirjaston välityksellä kaukolainan Helsingin yliopiston kirjaston opiskelijakirjastosta.

Kullakin teoksella on oma sivunsa, josta löydät kirjan esittelyn, lukemista helpottavia ohjeita sekä kirjan sisältöön liittyviä pohdintatehtäviä vastauksineen. Teosten sivuille pääset jokaisen sivun yläosan navigointipalkista.

Intoa opiskeluun!

Tulostusversiot:

Tulostusversiot pdf-muodossa (59 K)

Pdf-muotoisten dokumenttien lukemiseen tarvitaan Acrobat Reader -ohjelma, jonka voi ladata ilmaiseksi Adoben kotisivuilta.

Yleinen teologia 15 ov -aloitussivuYleinen teologia 25 op - aloitussivulle. Linkki löytyy jokaisen sivun yläosan logosta.

© / Tekijätiedot

 

 

Eksegetiikan valinnaisen osion etusivulle Yleinen teologia 15 ov -aloitussivulle