http://www.evl.fi/raamattu/

 

 

Uusi testamentti
Osion etusivu
UT:n kaanon 1 2 3
Jeesus Nasaretilainen
UT:n teologiaa

UUDEN TESTAMENTIN KAANON

Johdatus Raamattuun, s. 147 - 153.

Yksittäiset UT:n kirjoitukset ovat syntyneet noin sadan vuoden kuluessa. Varhaisimmat kirjoitukset ovat Paavalin kirjeet. Näistä vanhimpana pidetään 1. Tessalonikalaiskirjettä (n. v:lta 50 jKr.). Evankeliumit ovat syntyneet suurin piirtein vuosina 70-100. Muut UT:n kirjoitukset ovat peräisin ensimmäisen ja toisen vuosisadan taitteen molemmalta puolelta. Myöhäisimpänä UT:n kirjoituksena pidetään 2. Pietarin kirjettä (n. v:lta 150 jKr.)

Osa UT:n kirjoituksista vakiinnutti asemansa jo varhain, etenkin evankeliumit ja Paavalin kirjeet. Vuoden 200 tienoilla alkoi olla selvää, mitkä kirjoitukset olivat arvovaltaisia, joskin tiettyihin kirjoituksiin suhtauduttiin eri puolilla kristikuntaa eri tavoin. Kiistaa herätti läntisessä kristikunnassa erityisesti Heprealaiskirjeen asema ja idässä Johanneksen ilmestys. Myös ns. katoliset kirjeet (1.-2. Piet., 1.-3. Joh., Jaak., Juud.) olivat pitkään kiistanalaisia.

Lopullisesti pop_upUT: n kaanon määriteltiin kirkolliskokouksissa 390-luvulla. Kaanonin määrittelyä pidettiin tarpeellisena rajankäynnissä harhaoppeja vastaan. Kaanoniin hyväksyttiin kirjoitukset, joiden katsottiin olevan alkuperältään apostolisia - joko apostolin itsensä kirjoittamia tai sellaisia, että ne sisälsivät "apostolista oppia", toisin sanoen olivat linjassa apostolien opetuksen kanssa. Toinen kriteeri oli kirjoitusten yleisyys eli katolisuus. Sillä tarkoitettiin joko sitä, että kirjoituksella oli yleistä käyttöä seurakunnassa tai sitä, että sitä voitiin pitää koko kirkolle tarkoitettuna.

Kaavio 5: Uuden testamentin kaanonin synnyn virstanpylväät

Kaanonin synnyn virstanpylväät

Kirjoituskokonaisuudet

Kaanonin ulkopuolinen kirjallisuus

 

Eksegetiikan etusivulle