Eksegetiikka
Raamatun tutkimus ja tulkintaVTUT
http://www.evl.fi/raamattu/

 

 

Uusi testamentti
Osion etusivu
UT:n kaanon
Jeesus 1 2 3 4
UT:n teologiaa

MIKSI JEESUS RISTIINNAULITIIN?

Mikä vei Jeesuksen ristille? Mistä häntä syytettiin? Kuka tuomitsi Jeesuksen kuoleman?

Perinteisesti kysymyksiin on vastattu kahdella eri teorialla, joista kumpikin on epäuskottava.

  1. Jeesuksen puhe valtakunnasta ymmärrettiin väärin. Ylipappi Kaifas ja maaherra Pontius Pilatus luulivat Jeesuksella olevan salaisen armeijan, jonka avulla hän pyrkisi käymään aseelliseen taisteluun Roomaa vastaan. Teoria ei kuitenkaan selitä, miksi vain Jeesus pidätettiin ja tuomittiin mutta ei muita hänen sotajoukkonsa (johtavia) jäseniä.
  2. Jeesuksella oli teologisia erimielisyyksiä johtavien juutalaisten, erityisesti fariseusten, kanssa. Hän uskoi rakastavaan Jumalaan, kun taas fariseusten Jumala vaati ehdotonta tottelevaisuutta ja lain tarkkaa noudattamista. Käsitys on kuitenkin ongelmallinen. On mahdollista, että Jeesus tulkitsi lakia joistakin fariseuksista poikkeavalla tavalla, mutta nämä mielipide-erot eivät olleet merkittävämpiä kuin normaalit erilaisesta lain tulkinnasta johtuneet kiistat. Tällaisista asioista juutalaiset eivät ryhtyneet vaatimaan kuoleman rangaistusta toisilleen. Lisäksi on vaikea ajatella, että juutalaiset olisivat saaneet roomalaiset teloittamaan ketään puhtaasti uskonnollisten erimielisyyksien tähden. Sitä paitsi Markuksen perusteella Jeesuksen tuomituksi saattamisessa avainasema oli ylipapilla ja muulla tärkeimmällä papistolla, ei fariseuksilla.

Ratkaiseva merkitys Jeesuksen teloitukselle näyttää olevan temppelivälikohtauksella, jonka synoptikot sijoittavat Jerusalemin vierailun alkuun (toisin kuin Johannes, jonka mukaan se tapahtui Jeesuksen toiminnan alkuvaiheessa); ks. Mark. 11:15-17. Todennäköisesti teko oli vaatimattomampi kuin millaiseksi evankeliumit sen kuvaavat, muuten Jeesus olisi vangittu välittömästi. Kenties kyseessä oli symbolinen teko, jolla Jeesus viittasi siihen, että tulevassa valtakunnassa ei temppeliä tarvita. Viranomaiset pitivät tapausta joka tapauksessa uhkaavana provokaationa väkijoukkoja täynnä olevassa Jerusalemissa.

Näyttää todennäköiseltä, että Jeesus tuomittiin potentiaalisena kansankiihottajana. Julistus Jumalan valtakunnasta oli mahdollista ainakin tulkita siten, että Jeesus pyrki olemaan messiaaninen hahmo, joka siis voitiin roomalaisille esitellä "juutalaisten kuninkaana", poliittisena vallantavoittelijana. Juutalaiset johtomiehet pelkäsivät, että Jeesus voisi aiheuttaa kansannousun, jota torjuessaan roomalaiset joukot tappaisivat suuren joukon juutalaisia. Varsinaisena aseellisen kapinaliikkeen johtajana häntä ei pidetty, muuten hänen tärkeimmät seuraajansakin olisi todennäköisesti vangittu.

lueLisää aiheesta:
M. Myllykoski, Jeesuksen viimeiset päivät. Yliopistopaino, Helsinki 1994.
M. Myllykoski, "Jeesuksen kuolema" teoksessa R. Uro - O. Lehtipuu (toim.), Nasaretilaisen historia. Kirjapaja, Helsinki, 1997, ss. 208-247.

| JEESUS: | Elämästä kertovat lähteet | Elämän pääpiirteet | Miksi Jeesus ristiinnaulittiin? |

Sivun alkuun

 

Eksegetiikan etusivulle