Eksegetiikka
Raamatun tutkimus ja tulkintaVTUT
http://www.evl.fi/raamattu/

 

 

Tutkimus ja tulkinta
Osion etusivu
Vaikutushistoriaa
Raamatun tulkinta
Raamatun tutkimus

RAAMATUN VAIKUTUSHISTORIAA

Raamattua on usein kutsuttu länsimaisen kulttuurin perusteokseksi. Puhutaan Raamatun vaikutushistoriasta, mutta termin määrittely on osoittautunut hankalaksi. Monien ilmiöiden syntyyn Raamatun vaikutus on ollut epäsuora tai se on kietoutunut muihin kulttuurisiin ja ideologisiin vaikutuksiin vaikeasti erotettavalla tavalla.

Raamattu on käännetty kokonaan tai osittain yli 2000 kielelle. Käännöstyö on synnyttänyt useita kirjakieliä ja vaikuttanut sitä kautta kansanopetuksen syntymiseen. Näin myös Suomessa. Raamatun kertomukset ja niistä nousevat sanonnat elävät eri kielissä ja kirjallisuudessa. Myös monet nimet ovat joko suoraan peräisin Raamatusta tai kansankielisiä muunnelmia raamatullisista nimistä - näin esimerkiksi sellaiset "supisuomalaiset" nimet kuin Maija, Matti, Jussi ja Liisa.

Katso esimerkki pop_upRaamatun vaikutuksesta suomen kielen puheenparsiin.

Raamatun vaikutus on helposti nähtävissä taiteissa. Monet kirjailijat, säveltäjät, taidemaalarit, arkkitehdit jne. ovat ammentaneet aiheita Raamatusta. Raamattu on vaikuttanut merkittävästi myös yhteiskuntaan, mm. tapakulttuuriin ja lainsäädäntöön. Kristillinen juhlakalenteri pohjautuu Raamatun kertomuksiin. Myös länsimaissa yleisesti vallalla oleva ajatus siitä, että historialla on päämäärä ja tarkoitus, perustuu pitkälti Raamattuun. On väitetty, että ilman uskoa etenevään kehitykseen länsimainen tiede olisi jäänyt vaille välttämätöntä kasvualustaa.

Raamatun vaikutuksen suuruus on luonnollisesti riippunut siitä, millainen asema sillä on ollut yhteiskunnassa ja sitä tulkitsevissa yhteisöissä. Myös vallitseva kulttuuri ja ajattelutapa on vaikuttanut laajasti siihen, miten Raamattu on yhteiskuntaan vaikuttanut. Niin orjien kuin naisten vapautusliikkeet 1800-luvulla ammensivat voimakkaasti Raamatusta. Kuitenkin satojen vuosien ajan Raamattu vaikutti sekä orjien että naisten alistamiseen (ja saattaa edelleen vaikuttaa). Kyse on pitkälti siitä, miten Raamattua tulkitaan.

Aiheesta lisää esim. kirjoissa:

H. Räisänen, Uuteen uskoon. Helsinki: Kirjapaja 1993, ss. 11-29.
Biblia 350 v: suomalainen Raamattu ja Suomen kulttuuri. Toim. J. Nuorteva. Helsinki: Suomalainen kirjallisuuden seura 1992.

 

Eksegetiikan etusivulle