Eksegetiikka
Raamatun tutkimus ja tulkintaVTUT
http://www.evl.fi/raamattu/

 

 

Tutkimus ja tulkinta
Osion etusivu
Vaikutushistoriaa
Raamatun tulkinta
Raamatun tutkimus

RAAMATUN TUTKIMUS JA TULKINTA

Johdatus Raamattuun, ss. 247 - 261.

Raamattu

Raamattu kirjana

Termi 'Raamattu' tulee kreikan kielen sanasta grammata, joka merkitsee suomeksi 'kirjoitukset' (vrt. viron kielen sana raamat = kirja). Joskus Raamatusta käytetään sanaa 'Biblia'. Se on kreikkaa ja tarkoittaa 'kirjakääröt' (vrt. ruotsin ja saksan Bibel, englannin ja ranskan Bible). Raamatun kirjat kirjoitettiin alun perin pop_uppapyruskaislasta valmistetulle materiaalille ja säilytettiin kääröinä.

Raamattu jaetaan kahteen osaan: Vanhaan testamenttiin (VT) ja Uuteen testamenttiin (UT). VT kirjoitettiin alun perin hepreaksi (ja pieniltä osin arameaksi, joka on heprean sukukieli). UT:n kieli on kreikka.

Sana 'testamentti' tarkoittaa tässä yhteydessä 'liittoa'. Juutalaiset ymmärsivät suhteensa Jumalaan liittosuhteeksi. Kristityt omaksuivat ajatuksen, mutta uskoivat, että 'vanhan liiton' tilalle oli tullut 'uusi liitto,' jonka välimies oli Jeesus. Käsitteet siirtyivät kuvaamaan myös Raamatun eri osia: VT kuvasi vanhaa liittoa, UT uutta liittoa. Termi 'Vanha testamentti' viittaa siis kristilliseen pop_upkaanoniin. Juutalaiset, joille 'Vanha testamentti' myös on pyhä kirja, eivät luonnollisesti voi hyväksyä tätä termiä. Puhuessaan niistä kirjoituksista, joita kristityt kutsuvat Vanhaksi testamentiksi, juutalaiset käyttävät yksinkertaisesti termiä 'Raamattu'. Terminologisen epäselvyyden vuoksi tutkimuksessa on viime aikoina vakiintunut termi 'Heprealainen Raamattu' (the Hebrew Bible) joka tarkoittaa niitä Raamatun tekstejä, jotka on kirjoitettu alun perin hepreaksi (ja arameaksi). Kun seuraavassa käytetään - kristillisen perinteen mukaisesti - nimitystä Vanha testamentti, termin ongelmallisuus kannattaa pitää mielessä.

Suomalainen Kirkkoraamattu sisältää yhteensä 66 kirjaa (VT 39 ja UT 27). Kirjoitukset ovat syntyneet eri aikoina, alun perin itsenäisinä kokonaisuuksina. Vasta myöhemmin ne vakiintuivat osaksi kaanonia eli ohjeellisten kirjoitusten kokoelmaa.

 

Eksegetiikan etusivulle