Nettiraamattu: http://www.evl.fi/raamattu/

 

 

Etusivu
Tulostusversiot 1 2 3

 

Kirjoittaja TL Outi Lehtipuu

YLEINEN TEOLOGIA/ EKSEGETIIKKA

Tämä materiaali on johdatusta raamatuntutkimukseen eli eksegetiikkaan. Materiaali on laadittu yleisen teologian eksegetiikan kurssia varten, mutta se on kaikkien halukkaiden luettavissa. Materiaalissa tutustutaan Raamatun syntyyn ja keskeiseen sisältöön sekä Raamatun tutkimuksen ja tulkinnan peruskysymyksiin.

Raamattu on kristillisten kirkkojen, mutta laajemmin myös koko länsimaisen kulttuurin perusteos. Tässä materiaalissa voidaan vain raapaista pintaa Raamatun moniulotteisuudesta. Parhaiten Raamattuun tutustuu lukemalla sitä itse.

Oppimateriaalissa on paljon viittauksia Raamatun teksteihin (esimerkiksi selventävinä esimerkkeinä). Raamatunkohtia ei ole kirjoitettu auki, joten on tärkeää, että materiaalin rinnalla on Raamattu käytettävissä. Jokaiselta sivulta on myös linkki nettiraamattuun.

Terminä raamatuntutkimus herättää monenlaisia mielikuvia. Toisille se on punainen vaate, kirkon uskon pahin vihollinen. Toiset käsittävät termillä Raamatun hengellistä lukemista (monissa seurakunnissa ihmisiä kutsutaan raamattupiiriin tutkimaan yhdessä Raamattua!) Yliopistollisena oppiaineena eksegetiikka ei voi olla tätä vaan se pyrkii kaiken tieteen tekemisen ihanteisiin: kriittisyyteen, objektiivisuuteen, julkisuuteen jne. Lähtökohtana on se, että Raamattua tutkitaan kuin mitä tahansa vanhaa tekstiä. Raamatulla ei tutkimuksessa voi olla mitään "Pyhän kirjan" erityisasemaa. Tämä lähtökohta ei kuitenkaan merkitse sitä, että tutkijat ovat ateisteja, kieltävät jo ennakolta ihmeiden mahdollisuuden jne. - kuten joskus kuulee väitettävän. Yksittäinen tutkija voi hyvinkin olla sitoutunut johonkin uskonnolliseen yhteisöön - tämän sitoutuneisuuden vain ei pitäisi näkyä tutkimuksen tuloksissa.

Raamatun tieteelliseen tutkimukseen tutustuminen käynnistää usein henkisen prosessin, sillä se haastaa arvioimaan henkilökohtaista uskoa suhteessa raamatuntutkimukseen. "Joka tietoa lisää, lisää tuskaa" (Saarn. 1:18). Tieto myös vapauttaa. Prosessiin kannattaa lähteä mukaan ennakkoluulottomasti - uusia kysymyksiä ja näkökulmia etsien.

Oppimateriaali on laadittu käytettäväksi yhdessä Kari Kuulan, Martti Nissisen ja Wille Riekkisen teoksen Johdatus Raamattuun (Kirjapaja, Helsinki, 2003) kanssa. Verkkosivuilla on viittaukset kirjan niille sivuille, joissa kulloistakin aihetta käsitellään. Lisäksi sivuilla on vinkkejä muusta suomenkielisestä kirjallisuudesta, jossa kyseistä aihetta käsitellään. Nämä ovat luonteeltaan lisätietoa, jota voi etsiä, jos asia kiinnostaa.

Sivuilla käytetyt symbolit:

RaamattutietoJohdatus Raamattuun

lueLue lisää

Kurssiin liittyvät artikkelit

1. Risto Lauha, Isien Jumalasta yhteen Jumalaan.
2. Martti Nissinen, Apokalyptiikka: mitä, missä ja milloin.
3. Raija Sollamo, Qumranin tekstit avaavat näkymiä Raamatun syntyyn.
4. Jarmo Kiilunen, Jeesus sellaisena kuin hänet haluttiin muistaa.
5. Heikki Räisänen, Nasaretin miehen arvoitus.

Löydät kaikki artikkelit opiskelijakirjaston artikkelikokoelmasta.

Tulostusversiot

Raamatun tutkimus ja tulkinta

Vanha testamentti

Uusi testamentti

(Tämän sivun tulostusversio)

Yleinen teologia 15 ov -aloitussivu
Yleinen teologia 25 op oppimateriaaliin
. Linkki löytyy jokaisen sivun yläosan logosta.

© / Tekijätiedot

Eksegetiikan etusivulle