Tunniste
Palmenian sivulle >
 
 

Kotimaiset hankkeet ja toimeksiannot

Taika hanke

Active Seniors Lue lisää

AMARE - Akateemisten maahanmuuttajien resurssikeskus Lue lisää

ANKKURI - tuki ammatillisen koulutuksen ja työelämän nivelvaiheisiin

Auditointiprosessi ja sen vaikutukset yliopistossa

CBRNE-ensitoimintaohje Lue lisää

CF-PreComm

CleanDesign Center Lue lisää

Content Factory

Elinkaariajattelulla kuntatoimintaa kehittämään Lue lisää

Elintarviketurvallisuusosaaminen vientituotteeksi: Food Safety koulutusvienti Kiinaan ja Venäjälle Lue lisää

FinnicaKymenlaakso Plus

Futurex -- Future Experts Lue lisää

GLOBAL –hanke

Kolmannen sektorin kehittämishanke (JOTMA)

Ikihyvä Päijät-Häme Lue lisää

InnoBrokerit

Innovaatioita toiminnan rajapinnoilta -osahanke Lue lisää

Inter Bus Lue lisää

Karkkilan klusteri Lue lisää

Kehittämiskumppanuus - Työelämäjaksot kehittämisen työkaluina Lue lisää

KOMEA - Kotiseutumme mennyt aika

Koutsi - uudet tavat luotsata korkeakoulutettujen sijoittumista työelämään Lue lisää

KURKI - Kymenlaakson Uudistajaksi Resurssoidut Kiina-Innovaatiot Lue lisää

Kymenlaakson maakuntahistoria Lue lisää

Kympit - Kymenlaakson maahanmuuttajien paremman integraation puolesta Lue lisää

Lasten Ikihyvä Lue lisää

LEHTI-hanke: PPP-Hyri Lue lisää

Terveysviestinnän kehittäminen. Liikettä! -hankkeen osaprojekti Lue lisää

LiKaTurVa - Teoriasta tehtaaseen prosessihygienian valmennushanke elintarvikealan yrityksille Lue lisää

Lohjan seudun ympäristöklusteri-hanke Lue lisää

Lähde työelämään Lue lisää

Mobster - Mobiili ja ympäristöön integroitu sanelu- ja kommunikaatiosovellus lääkäreille ja ensihoitohenkilöstölle Lue lisää

MONATTA - moniarvoisuudella työllisyys tasapainoon - työyhteisöjen kehittäminen ja maahanmuuttajien työllisyyden tukeminen yhteistyöllä Lue lisää

Monni- Monikulttuurisempi koulu Lue lisää

OPE-AMARE Lue lisää

Opetustoimen henkilöstön osaamiskartoitus (Porvoo, Sipoo, Loviisa)

Opin ovi Kymi Lue lisää

Opiskelijahuollon kehittämishanke

Opiskelijaselvitys

Osaajaksi asiakasprojektiin Lue lisää

Osaamisstrategian kehittäminen ja tukeminen

Osaava Kouvolan seutu

Osaava työelämän kehittäjä Lue lisää

OSVI - osallistava sisäinen viestintä muutoksen tukena Lue lisää

Rehtoreiden/oppilaitosjohdon kelpoisuusvaatimusten ja täydennyskoulutusjärjestelmien kartoitus Lue lisää

REILIA – Rautatiekulttuurikeskus Lue lisää

REKRY-AMARE Lue lisää

Riihimäen arvokkaiden luontokohteiden kartoitus

RutiiNiksi - varhainen puuttuminen perhe- ja parisuhdeväkivaltaan äitiysneuvoloissa väkivallan seurausten ehkäisemiseksi Lue lisää

RYTMI - Hyvää oloa ja arjen rytmiä heikossa työmarkkina-asemassa olevalle työnhakijalle Lue lisää

Sadan megan maakunta Lue lisää

Seitti-hanke

Sosiaaliasiamies

Sosiaaligerontologian professuuri Lue lisää

STRADA - Sotilashistoria alueellisen identiteetin vahvistajana Lue lisää

Sukkula - Suomen kielen koulutus ulkomaalaistaustaisille lääkäreille

Sukkula II - Suomen kielen koulutus ulkomaalaistaustaisille lääkäreille

Suomi toisena kielenä (S2) -opettajaksi ohjaava koulutus Lue lisää

Säröperheelle tueksi -projektin arviointi

TAIKA - Taide kohtaamisalustana sektorirajat ylittäville kulttuurisille innovaatioille Lue lisää

TAIKA II - Taide työelämän laadun ja innovaatiokykyisyyden kehittäjänä Lue lisää

Takaisin Liipolaan! Lue lisää

Terveysliikkujan ääni -hanke

Tikutus Lue lisää

TuoteNyt Lue lisää

Turvallisten perheiden Päijät-Häme -hankkeen tutkimus ja arviointi

Työelämälähtöiset erikoistumistarpeet ympäristöalalla Lue lisää

Ulkopuolinen hankearviointi "Prevalence study of violence against older women, Peanow”

UrbanEnviro Lue lisää

VACCIA- Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon Lue lisää

Vaikuttava elinkeinopolitiikka innovaatioiden mahdollistajana Lue lisää

VATU-Ohjauksen ja työelämän kehittäminen korkea-asteella

Verkkoviestinnän professuuri Lue lisää

VerLa – VerkkoLahti

Välittäjä-hanke

Ykkösketju - työelämätietoa uudella tavalla Lue lisää