Palmenian julkaisut vuonna 2011

Tiedot on poimittu Helsingin yliopiston Tuhat-tietokannasta »

Aula, P, Heinonen, J 2011, M2: maineen uusi aalto, Talentum, Helsinki.

Aula, P, Parviainen, O 2011, 'Communicating Connections: Social Networks and Innovation Diffusion', julkaisussa M Helinä, V Harmaakorpi (toim), Practice-Based Innovation. Insights, Applications and Policy Implications., Springer-Verlag, Sivut 49-64.

Aula, P, Mantere, S 2011, 'Strategiasolarium: Organisaatioviestintä strategian toteuttajana.', julkaisussa S Mantere, K Suominen, E Vaara (toim), Toisinajattelua strategisesta johtamisesta, WSOYpro.

Haapakorpi, A 2011, 'Quality assurance processes in Finnish universities: direct and indirect outcomes and organisational conditions', Quality in Higher Education, Vuosikerta / volyymi 17, Nro 1, Sivut 69-81.

Haapakorpi, A 2011, Auditointiprosessi ja sen vaikutukset yliopistossa, Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja, Nro 7:2011, Korkeakoulujen arviointineuvosto, Tampere.

Harmaakorpi, V, Aula, P 2011, 'Läpimurtojen teko vaatii luovaa hulluutta', Helsingin Sanomat.

Hovi, A 2011, Riihimäen arvokkaiden luontokohteiden kartoitus, kasvillisuuskartoitus 2011, Vuosikerta / volyymi. 2011, Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö, Riihimäki.

Hovi, A 2011, Riihimäen arvokkaat luontokohteet, Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö, Riihimäki.

Hovi, A 2011, 'Lahden kaupunkikasvisto kartoitettu', Viherympäristö, Vuosikerta / volyymi 2011, Nro 5, Sivut 11.

Hovi, A 2011, 'Paljon hyödyllistä tietoa lääkeyrteistä', Maatiainen : jäsenlehti., Vuosikerta / volyymi 2011, Nro 2, Sivut 45-46.

Huotari, K, Törmä, S, Tuokkola, K 2011, Syrjintä koulutuksessa ja vapaa-ajalla: erityistarkastelussa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten syrjintäkokemukset toisen asteen oppilaitoksissa : Syrjintäselvitys 2010, Sisäasiainministeriön julkaisu, Nro 11/2011, Sisäasiainministeriö, Helsinki.

Häkkinen, J, Malk, V, Kiiski, A, Penttinen, O 2011, 'VAK-onnettomuuksien riski maanteillä ja rautateillä on suurin eniten kuljetettavilla aineilla', Tie ja Liikenne, Vuosikerta / volyymi 2011, Nro 6, Sivut 8-11.

Hämäläinen, K, Hämäläinen, K (toim) 2011, Opetustoimen henkilöstökoulutus osaamisen voimavarana: Muistio opetustoimen henkilöstökoulutuksen hyviin käytänteisiin ja kehittämistoimiin, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, Nro 9, Vuosikerta / volyymi. 2011, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Helsinki.

Karisto, A, Kuhalampi, A, Tiihonen, A, Willman, T 2011, 'Identity Work with Creative Methods: Older Adults as Graphic and Personal Novelists', julkaisussa BJ Worsfold (Toimittaja), Acculturating Age. Approaches to Cultural Gerontology., University of Lleida, Lérida, Sivut 133-150.

Karisto, A, Melkas, H 2011, 'Japanilainen satuklassikko suomeksi', Kokoro : Suomalais-japanilainen yhdistys ry:n jäsenlehti, Vuosikerta / volyymi 2011, Nro 1, Sivut 37-39.

Karisto, A 2011, 'Luovuutta eläkeiässä', Gerontologia, Vuosikerta / volyymi 2011, Nro 2, Sivut 70-72.

Karisto, A 2011, 'Mielekkään toiminnan merkitys', Vanhustyö, Vuosikerta / volyymi 2011, Nro 3, Sivut 54.

Karisto, A 2011, 'Emilion dementia - sarjakuvaetnografia Espanjasta', Gerontologia, Vuosikerta / volyymi 2011, Nro 2, Sivut 146-148.

Karisto, A 2011, 'Sipulia ja sherryä', Maalla, Vuosikerta / volyymi 2011.

Karisto, A, Laaksonen, P 2011, Punapaidat: Lahtelainen mäkilegenda, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Karisto, A 2011, 'Kun kaupunkitutkimuksessa muhi', Kvartti : Helsingin kaupungin tietokeskuksen neljännesvuosijulkaisu., Vuosikerta / volyymi 2011, Nro 4, Sivut 37-46.

Karisto, A 2011, 'Miten kiinalaisvanhuksille vielä käy?', Gerontologia, Vuosikerta / volyymi 2011, Nro 4, Sivut 262-264.

Kudashev, I 2011, 'Documentation of Sources in Terminology Management Systems', julkaisussa Ontologier og taksonomier: Rapport fra NORDTERM 2009. København, Danmark, 9.-12. juni 2009, Sivut 59 Nordterm, Vuosikerta / volyymi. 16.

Kudashev, I 2011, 'Об объекте терминологического описания в терминологическом банке данных', julkaisussa Терминология и знание: Материалы II Международного симпозиума (Москва, 21–22 мая 2010 г.), Sivut 203-214.
Kudashev, I 2011, 'Domain Classification for Terminology Management: Principles of Compilation', julkaisussa Käännösteoria, ammattikielet ja monikielisyys: VAKKI-symposiumi XXXI. Vaasa 11.–12.2.2011, Sivut 176-187.

Kuhalampi, A, Rönkä, A 2011, 'Johdanto', julkaisussa A Rönkä, I Kuhanen, M Liski, S Niemeläinen, P Rantala (toim), Taide käy työssä. taidelähtöisiä menetelmiä työyhteisöissä., Lahden ammattikorkeakoulun julkaisuja, C, Nro 75, Lahden ammattikorkeakoulu, Lahti, Sivut 10-13.

Kuosmanen, P, Pekkarinen, S, Karisto, A 2011, 'Tikuista asiaa: Innovatiivista geronteknologiaa Päijät-Hämeessä', Vanhustyö, Vuosikerta / volyymi 2011, Nro 6, Sivut 14-15.

Marjanen, K 2011, 'Music in the Belly: Music and Mother-Child Interaction', julkaisussa Leading Music Education: International Conference.

Marjanen, K 2011, 'Early musical experiences as inspiration for early interaction', julkaisussa Arts and skills : – Source of Well-being. , Sivut 57-70 Research report / University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education , Nro 330.

Marjanen, K 2011, 'Pre- and postnatal musical experiences for early interaction', julkaisussa MERYC 2011: Proceedings of the 5th Conference of the European Network of Music Educators and Researches of Young Children, 8th-11th June 2011, Helsinki, Finland.

Marjanen, K 2011, 'Pre- and postnatal music education for mother – child interaction and attachment', julkaisussa Proceedings for the 21st Annual EECERA Conference: Education from birth: Recearch, practises and educational policy.

Marjanen, K 2011, 'Musiikki rakentaa yhteiskuntaa', Etelä-Suomen sanomat., Nro 23.10.2011.

Marjanen, K 2011, 'Musiikin koulutusohjelmia ei pidä vähentää ammattikorkeakouluissa', Helsingin Sanomat, Nro 24.10.2011.

Marjanen, K 2011, 'Musiikki rakentaa yhteiskuntaa', Keskisuomalainen, Nro 21.10.2011.

Marjanen, K 2011, 'Lasten Ikihyvä: Lasten hyvinvointikokemusten juurilla', Pikkutrilli, Vuosikerta / volyymi 2011, Nro 2, Sivut 11.

Massa, I, Karisto, A, Lillunen, A 2011, 'The Discourses on Food and Eating in Finland: A study based on Finnish students' environmental biographies', Environmentalica Fennica, Vuosikerta / volyymi 2011, Nro 30, Sivut 1-34.

Nummela, O, Sulander, T, Helakorpi, S, Haapola, I, Uutela, A, Heinonen, H, Valve, R, Fogelholm, M 2011, 'Register-based data indicated nonparticipation bias in a health study among aging people', Journal of Clinical Epidemiology, Vuosikerta / volyymi 64, Nro 12, Sivut 1418-1425.

Pessi, AB, Seppänen, M 2011, 'Yhteisöllisyys', julkaisussa J Saari (Toimittaja), Hyvinvointi. Suomalaisen yhteiskunnan perusta., Gaudeamus, Helsinki.

Puolakka, K 2011, 'Wojcieh Malecki, Embodying Pragmatism. Richard Shusterman's Philosophy and Literary Theory', European Journal of Pragmatism and American Philosophy, Vuosikerta / volyymi 2, Nro 2, Sivut 230-236.

Puolakka, K 2011, Relativism and Intentionalism in Interpretation: Davidson, Hermeneutics, and Pragmatism, Lexington Books, Lanham, MD.

Puolakka, K (Toimittaja) 2011, Nordic Journal of Aesthetics, no. 40-41: Special Issue: Environment, Aesthetics, and the Arts, Nordic Journal of Aesthetics, Nro 40-41, Vuosikerta / volyymi. 22, Nordic Society of Aesthetics, Aarhus.
Puolakka, K 2011, 'Metaphors and Naturalism: Towards a Rortian Pragmatist Aesthetics', European Journal of Pragmatism and American Philosophy, Vuosikerta / volyymi 3, Nro 1, Sivut 163-175.

Puolakka, K 2011, 'Getting Rid of Bad Habits: The Proper Role of Imagination in Everyday Aesthetics', Aesthetic Pathways, Vuosikerta / volyymi 1, Nro 2, Sivut 47-64.

Puolakka, K 2011, 'Hiomaton timantti hieman hiomattomana käännöksenä', Synteesi : taiteidenvälisen tutkimuksen aikakauslehti, Vuosikerta / volyymi 2011, Nro 3, Sivut 61.

Rönkä, A, Kuhalampi, A 2011, 'Sanoilla yli sektorirajojen', julkaisussa A Rönkä, I Kuhanen, M Liski, S Niemeläinen, P Rantala (toim), Taide käy työssä. taidelähtöisiä menetelmiä työyhteisöissä., Lahden ammattikorkeakoulun julkaisuja, C, Nro 75, Lahden ammattikorkeakoulu, Lahti, Sivut 30-34.

Rönkä, A, Kuhalampi, A 2011, 'Johdanto', julkaisussa A Rönkä, I Kuhanen, M Liski, S Niemeläinen, P Rantala (toim), Taide käy työssä. Taidelähtöisiä menetelmiä työyhteisöissä., Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu. Sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, Nro 75, Lahden ammattikorkeakoulu, Lahti, Sivut 4.

Rönkä, A 2011, 'Matkapuhelinsäteily mediassa: Terveysriskikeskustelun kehysanalyysi', Media & viestintä : kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti, Vuosikerta / volyymi 34, Nro 2, Sivut 20-43.

Rönkä, A, Kuhanen, I, Liski, M, Niemeläinen, S, Rantala, P (toim) 2011, Taide käy työssä: Taidelähtöisiä menetelmiä työyhteisöissä, Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu. Sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, Nro 75, Lahden ammattikorkeakoulu, Lahti.

Seppänen, M, Pessi, AB 2011, 'Suuret ikäluokat - paljon auttavia käsiä?', julkaisussa AB Pessi, J Saari (toim), Hyvien ihmisten maa. auttaminen kilpailukyky-yhteiskunnassa., Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. A, tutkimuksia, Nro 31, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki, Sivut 165-184.