Palmenia Tuhat-tutkimustietojärjestelmässä

Hae julkaisua Tuhat-tutkimustietojärjestelmästä:

 

Yhteystiedot

Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia:

PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingin yliopisto
0294 1911 (vaihde)

sähköposti:
palmenia-info@helsinki.fi tai
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Mediatiedotteet

TIEDOTE
Helsingin Yliopisto
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
17.11.2008

 Venäjä kehittää lasten oikeuksia eurooppalaiseen suuntaan

Venäjä panostaa perhepolitiikkaan neljän vuoden ohjelmalla, joka alkoi vuonna 2007 ja päättyy vuonna 2010. Se sisältää 1) tasokorotukset lapsilisiin ja lapsen hoidon korvauksen sekä 2) viimeksi mainitun laajentamisen koskemaan myös ei työssä käyviä äitejä 3) verohelpotukset kaikille lasten vanhemmille ja yksinhuoltajille korotettuna 4) julkisten palvelumaksujen alennukset vähävaraisille ja 5) äitiyspääoman maksamisen monilapsisille perheille. Tämä pääoma on suuruudeltaan 250.000 ruplaa eli noin 7.000 euroa, mikä voidaan käyttää omarahoitusosuutena hypoteekkilainan ottamiseen oman asunnon hankkimiseksi, lasten koulutukseen tai äidin eläkkeen kartuttamiseen.

Samalla Venäjä kehittää lapsia koskevaa lainsäädäntöä ja lastensuojelun palvelurakennetta. Venäjän 29 miljoonasta lapsesta noin kaksi miljoonaa on lastensuojelun tai vammaishuollon tuen tarpeessa. Muutosten suunta on laitoshuollosta perhehoitoon, perhehoitajien kouluttamiseen ja tukemiseen sekä lapsen biologisen perheen tukemiseen, jotta lasten sijoittamiselta voitaisiin välttyä. Tähän kehittämistyöhön suomalaiset järjestöt, kunnat ja valtio ovat osallistuneet laajamittaisesti erityisesti Suomen lähialueilla. Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia on ollut mukana Venäjän lastensuojelun kehittäminen -hankkeessa.

Suomalais-venäläisenä yhteistyönä on neljän vuoden ajan selvitetty sitä, miten Venäjän lasten oikeudet toteutuvat ja vastaavat eurooppalaisia ihmisoikeusvaatimuksia. Hankkeessa on nostettu esille keskeisiä lainsäädännön ja palvelujen uudistamisen tarpeita sekä koulutettu avainasiantuntijoita ja tuettu heitä kehittämään lastensuojelunpalvelun palvelurakennetta avohuollon tukitoimien ja ennalta ehkäisyn suuntaan. Lastensuojelutoimethan käynnistyvät Venäjällä usein vasta, kun lapsen ja perheen tilanne on niin vaikea, että lapsi joudutaan sijoittamaan kodin ulkopuolelle. Lapsen huostaanotto merkitsee lähes poikkeuksetta vanhempainoikeuksien menettämistä tuomioistuimen päätöksellä. Huostaan otettuna sijoitetut lapset ovat yleensä sijaishuollossa aikuisuuteen saakka.

Yhteistyöhanke selvitti myös Venäjän lastensuojelun eri hallinnonalojen välistä vastuunjakoa, rahoitusta sekä henkilöstöä ja sen koulutusta. Projektin selvityksissä nousi vahvasti esille ennalta ehkäisevän ja avohuollollisen lastensuojelun kehittämisen tarve. Hankkeen pilottialueena oli Karjalan tasavalta, jonka lastensuojeluhankkeita suomalaiset järjestöt, kunnat ja valtio ovat tukeneet aktiivisesti yli kymmenen vuoden ajan. Karjala onkin eturintamassa uudistusten toimeenpanijana ja siellä suurin osa huostaan otetuista lapsista on sijoitettu perheisiin.

Venäjän lastensuojelun kehittäminen -hankkeen toteutuksesta vastasi Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia yhdessä Helsingin kaupungin ja Lastensuojelun keskusliiton kanssa. Projektin Suomen kustannuksista vastasivat Ulkoasiainministeriö sekä Sosiaali- ja terveysministeriö. Venäjän puolelta koordinaatiovastuu oli liittovaltion Opetus- ja tiedeministeriöllä sekä Karjalan tasavallan Opetusministeriöllä. Venäläistä kolmatta sektoria edusti Lapsen oikeus -järjestö.

Projekti julkaisi kirjan ” Euroopan ja Venäjän lastensuojelu” venäjäksi kesällä 2007 ja suomeksi marraskuussa 2008. Projektin loppuseminaari järjestetään eduskunnan tiloissa perjantaina 21.11.2008 kello 13.00.

Tarkempia tietoja antaa projektikoordinaattori Virge Mikkola, Helsingin yliopisto,
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, virge.mikkola@helsinki.fi p. 050 415 0526