Laitos Yhteystiedot

(PL 27) Latokartanonkaari 5
00014 Helsingin yliopisto
faksi 02941 58096

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fiYliopiston puhelinluettelo
Mainari henkilöhakemisto
Kartta

Palaute

WebOodi-palautejärjestelmä

Tarvitsemme mielipidettäsi!!

Opintojaksoilta ja oppiainekohtaista palautetta kerätään oppiaineissa pääsääntöisesti luentojen yhteydessä ja oppiainetapaamisten yhteydessä.

Opintojaksoilla on paikoin käytössä myös WebOodin palautetoiminto.

Ohjeet WebOodi-palautteen antamiseen.

Palautejärjestelmän tarkoituksena on kehittää opetuksen sisältöä ja käytäntöjä asiakkaan eli opiskelijan vaatimukset huomioon ottaen. Yksittäisten opiskelijoiden antama palaute ei näy muille opiskelijoille, eikä yksittäisten opiskelijoiden antamaa palautetta raportoida opettajille erikseen.