Tentit

Laitoksen kirjalliset kuulustelut järjestetään pääsääntöisesti kerran kuussa.

Lisäksi monien kurssien päätteeksi järjestetään erillisiä luentokuulusteluja, joista tiedotetaan tarkemmin ao. kurssin ohjelmassa.

Pääsääntöisesti kaikkiin tentteihin ilmoittaudutaan WebOodin kautta viimeistään viikkoa ennen tenttiä. Huomaa, että ilmoittautuminen on sitova!

Kirjatenttien tenttikirjallisuus on sovittava vastuuopettajan kanssa ja merkittävä oodissa ”Lisätiedot” –kohtaan.

Kandidaatin kypsyysnäytekokeeseen ilmoittaudutaan kuitenkin WebOodin sijasta suoraan ko. oppiaineen henkilökunnalle..

Syyslukukauden 2017 tentit julkaistaan WebOodissa elokuun loppuun mennessä. Koulutusohjelmien yhteisiä tenttipäiviä ovat 15.9., 13.10., 10.11., 8.12. ja 15.12. Kevätlukukaudella 2018 yhteisiä tenttipäiviä on 19.1., 9.2., 9.3., 13.4., 11.5. Lisäksi kesä tenttejä järjestetään 8.6. ja 17.8.