Opiskelu

Pääaineet

Elintarvike-ekonomia on elintarviketalouteen sovellettua liiketaloustiedettä. Oppiaineessa voi erikoistua myös hotelli-, ravintola- ja matkailualaan tai suurtalouteen sekä yrittäjyyteen.

Kuluttajaekonomia antaa laaja-alaisen käsityksen kuluttajien käyttäytymisestä ja kotitalouksien asemasta ja toiminnasta yhteiskunnassa. Tavoitteena on edistää kuluttajien aktiivista roolia hyödykemarkkinoilla.

Maatalousekonomia tarkastelee maaseudun sekä maa- ja
elintarviketalouden asemaa kansantaloudessa samoin kuin maatalous- ja
maaseutuyritysten liiketaloudellista menestymistä ja siihen vaikuttavia
tekijöitä. Maatalousekonomia jakautuu maatalouspolitiikkaan, maatalouden liiketaloustieteen ja yrittäjyyden opintosuuntiin.

Markkinointi käsittelee maa- ja elintarviketaloudessa toimivien yritysten ja muiden organisaatioiden tuotteiden ja palveluiden markkinointikysymyksiä.

Ympäristö- ja luonnonvaraekonomia tutkii taloudellisen toiminnan ja ympäristön välistä vuorovaikutussuhdetta, luonnonvarojen käyttöä ja ympäristön suojelua.