Opiskelu

Markkinoinnin opintokokonaisuudet ja rekisteröinti


Markkinoinnin pääaineopintoihin kuuluvat opintokokonaisuudet ovat perus-, aine- ja syventävät opinnot, sivuaineopiskelijat voivat suorittaa perus- ja aineopinnot. Kokonaisuusmerkinnät haetaan lähettämällä täytetty opintokokonaisuuden rekisteröintilomake oppiaineen opintoneuvojalle.

Markkinoinnin opintojen sisältö pää- ja sivuaineopiskelijoille taloustieteen laitoksen opinto-oppaassa.

 

e