Opiskelu

Taloustieteen laitos koostuu ainutlaatuisesta tieteellisestä oppiainekokonaisuudesta, joka kattaa ainoana Suomessa toimintakentässään maatalouden, elintarvikeketjun, kulutuksen sekä taloudellisen toiminnan ympäristövaikutukset. Laitoksen oppiaineiden välinen yhteistyö tuo tärkeää lisäarvoa alan tutkimukseen ja opetukseen. Taloustieteen laitos vastaa valtaosasta Helsingin yliopiston liiketaloudellisesta ja yrittäjyyskoulutuksesta. Lisäksi laitos on vastuussa koko tiedekunnan tietotekniikan ja kansantaloustieteen opetuksesta.

Taloustieteen laitoksen pääaineista muodostuu 1.8.2017 alkaen ympäristö- ja elintarviketalouden koulutusohjelma, josta voi hakea maisterin tutkinnon suorittamisoikeutta mm. Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmaan tai Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelmaan. Ennen vuotta 2017 yliopistoon sisäänpäässeet opiskelijat voivat suorittaa tutkintoaan 31.7.2020 asti vanhojen tutkintovaatimisten mukaan tai siirtyä uusien koulutusohjelmien opetusohjelmiin, jotka julkaistaan kesällä 2017.

Ohjeita (intranet) koulutusohjelmiin siirtymiseen liittyen ja tiedekuntien siirtymälomakkeet.

Koulutusohjelmien opinto-oppaita (intranet).

Lisätietoa kandidaatin koulutusohjelmaan hakemisesta ja hakukohteista löytyy opintopolusta.

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman, Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelman sekä Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelman opintosuunnitelmat julkaistaan viimiestään 25.8.2017 mennessä WebOodissa.

 

 

Vanhat ennen 1.8.2017 olleet pääaineet:

Oppiaineet

Elintarvike-ekonomia on elintarviketalouteen sovellettua liiketaloustiedettä. Oppiaineessa voi erikoistua myös hotelli-, ravintola- ja matkailualaan sekä yrittäjyyteen.

Kuluttajaekonomia antaa laaja-alaisen käsityksen kuluttajien käyttäytymisestä ja kotitalouksien asemasta ja toiminnasta yhteiskunnassa. Tavoitteena on edistää kuluttajien aktiivista roolia hyödykemarkkinoilla.

Maatalousekonomia tarkastelee maaseudun sekä maa- ja
elintarviketalouden asemaa kansantaloudessa samoin kuin maatalous- ja
maaseutuyritysten liiketaloudellista menestymistä ja siihen vaikuttavia
tekijöitä. Maatalousekonomia jakautuu maatalouspolitiikkaan, maatalouden liiketaloustieteen ja yrittäjyyden opintosuuntiin.

Markkinointi käsittelee maa- ja elintarviketaloudessa toimivien yritysten ja muiden organisaatioiden tuotteiden ja palveluiden markkinointikysymyksiä.

Ympäristö- ja luonnonvaraekonomia tutkii taloudellisen toiminnan ja ympäristön välistä vuorovaikutussuhdetta, luonnonvarojen käyttöä ja ympäristön suojelua.

Sivuaineet:

Maaseutuyrittäjyydessä tutkitaan yrittäjyyden ja yrittäjänä olemisen problematiikkaa erityisesti maaseudulla toimivien pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta. Maaseutuyrittäjyys on erikoitustumisalana/opintosuuntana elintarvike-ekonomiassa ja maatalousekonomiassa.