Perustutkinto-opiskelijaksi Jatko-opiskelijaksi Sivuaineopiskelijaksi

Opiskelijaksi

Markkinointi

 

Taloustieteen laitoksen pääaineista muodostuu 1.8.2017 alkaen ympäristö- ja elintarvike-ekonomian koulutusohjelma, josta voi puolestaan jatkaa Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmaan tai Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelmaan. Ennen vuotta 2017 yliopistoon sisäänpäässeet opiskelijat voivat suorittaa tutkintoaan 31.7.2020 asti vanhojen tutkintovaatimisten mukaan tai siirtyä uusien koulutusohjelmien opetusohjelmiin, jotka julkaistaan kesällä 2017.

Lisätietoa kandidaatin koulutusohjelmaan hakemisesta ja hakukohteista löytyy opintopolusta.


Asiakkaiden tarpeet menestystuotteiksi

Markkinointi on osa asiakaslähtöisesti toimivan ja menestyvän yrityksen liiketoimintaa. Markkinoinnin perustehtävänä on kartoittaa asiakkaiden tarpeita esimerkiksi asiakastutkimuksen avulla sekä vastata niihin. Se voi olla strategista suunnittelua, mainontaa tai tuotekehitystä.

Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle kuva markkinoinnin sisällöstä, luoda valmiuksia markkinoinnin suunnitteluun ja ohjaukseen sekä maa- ja elintarviketaloudessa toimivan yrityksen liiketoiminnan ymmärtämiseen ja suunnitteluun.

Opinnoissa perehdytään mm. kuluttajien käyttäytymiseen, strategiseen johtamiseen ja kuluttajien elintarvikevalintoihin. Lisäksi syvennytään kansainväliseen markkinointiin, yritysten menestystekijöihin, elintarviketeollisuuden ja vähittäiskaupan yhteistyöhön, merkkituotteen johtamiseen ja markkinointitutkimukseen.

Markkinoinnissa voidaan erikoistua joko elintarviketieteisiin (ETK/ETM) tai maataloustieteisiin (MMK/MMM). Markkinoinnin osaamisen lisäksi opiskelija saa myös elintarvikealan tai maatalousalan erikoisosaamisen, mikä luo erottuvuutta ja etua työmarkkinoilla. Valmistuneet ovat sijoittuneet  elintarviketeollisuuteen sekä palvelusektorille kuten päivittäistavarakauppaan mm. tuotekehitykseen, markkinointiin, myyntiin ja viestintään. Maatalouspainotteisen tutkinnon suorittaneet työskentelevät myös pankeissa, vakuutuslaitoksissa ja julkisella sektorilla.

Lue markkinoinnista valmistuneen