Perustutkinto-opiskelijaksi Jatko-opiskelijaksi Sivuaineopiskelijaksi

Opiskelijaksi

Markkinointi


Asiakkaiden tarpeet menestystuotteiksi

Markkinointi on osa asiakaslähtöisesti toimivan ja menestyvän yrityksen liiketoimintaa. Markkinoinnin perustehtävänä on kartoittaa asiakkaiden tarpeita esimerkiksi asiakastutkimuksen avulla sekä vastata niihin. Se voi olla strategista suunnittelua, mainontaa tai tuotekehitystä.

Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle kuva markkinoinnin sisällöstä, luoda valmiuksia markkinoinnin suunnitteluun ja ohjaukseen sekä maa- ja elintarviketaloudessa toimivan yrityksen liiketoiminnan ymmärtämiseen ja suunnitteluun.

Opinnoissa perehdytään mm. kuluttajien käyttäytymiseen, strategiseen johtamiseen ja kuluttajien elintarvikevalintoihin. Lisäksi syvennytään kansainväliseen markkinointiin, yritysten menestystekijöihin, elintarviketeollisuuden ja vähittäiskaupan yhteistyöhön, merkkituotteen johtamiseen ja markkinointitutkimukseen.

Markkinoinnissa voidaan erikoistua joko elintarviketieteisiin (ETK/ETM) tai maataloustieteisiin (MMK/MMM). Markkinoinnin osaamisen lisäksi opiskelija saa myös elintarvikealan tai maatalousalan erikoisosaamisen, mikä luo erottuvuutta ja etua työmarkkinoilla. Valmistuneet ovat sijoittuneet  elintarviketeollisuuteen sekä palvelusektorille kuten päivittäistavarakauppaan mm. tuotekehitykseen, markkinointiin, myyntiin ja viestintään. Maatalouspainotteisen tutkinnon suorittaneet työskentelevät myös pankeissa, vakuutuslaitoksissa ja julkisella sektorilla.

Lue markkinoinnista valmistuneen