Perustutkinto-opiskelijaksi Jatko-opiskelijaksi Sivuaineopiskelijaksi

Opiskelijaksi

 

Taloustieteen laitoksen pääaineista muodostuu 1.8.2017 alkaen ympäristö- ja elintarviketalouden koulutusohjelma, josta voi hakea maisterin tutkinnon suorittamisoikeuta mm. Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmaan tai Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelmaan. Ennen vuotta 2017 yliopistoon sisäänpäässeet opiskelijat voivat suorittaa tutkintoaan 31.7.2020 asti vanhojen tutkintovaatimisten mukaan tai siirtyä uusien koulutusohjelmien opetusohjelmiin, jotka julkaistaan kesällä 2017.

Lisätietoa kandidaatin koulutusohjelmaan hakemisesta ja hakukohteista löytyy opintopolusta.

Koulutusohjelmien uudet sivut.

Koulutusohjelmien esittelydiat

Kandidatprogram för miljö- och livsmedelsekonomi

-----------------------------------------

Elokuun 2005 alusta alkaen laitoksella on viisi pääainetta:

elintarvike-ekonomia

kuluttajaekonomia

markkinointi

maatalousekonomia

ympäristö- ja luonnonvaraekonomia

Laitokselta valmistuneiden haaastattelut opinnoista ja työelämästä »»

 

Maatalous- metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijavalintasivut.

Hakeminen yliopistoon.

 

Laitoksen tiedeperusta on kansantaloustieteessä ja liiketaloustieteissä. Opiskelijat voivat suorittaa elintarviketieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot (elintarvike-ekonomia, markkinointi) tai  maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot (markkinointi, maatalousekonomia, kuluttajaekonomia, ympäristöekonomia). Pääaineiden sisällä opiskelijat voivat erikoistua opintosuunnissa.  Lisäksi laitokseen kuuluu sivuaineena maaseutuyrittäjyys.

Laitos vastaa tiedekunnan yhteisistä kansantaloustieteen, yrittäjyyden ja tietojenkäsittelyn perusopinnoista. Vuosittain uusia opiskelijoita otetaan 82 ja henkilökuntaa laitoksella on kaikkiaan noin 45. Toiminta- ja erikoistumisalueillaan laitos kattaa ainoana yliopistotason yksikkönä Suomessa koko elintarvikeketjun mukaan lukien kulutuksen ja ympäristövaikutukset. Helsingin yliopistossa taloustieteen laitoksella on merkittävä panos yleisen liiketaloustieteen opetuksesta.

Laitoksen toiminnan ydinalat ovat:

1. Luonnonvarojen ja ympäristön kestävä käyttö
2. Maaseudun ja maatalouden elinvoimaisuus
3. Monipuolinen ja kilpailukykyinen elintarvikeketju
4. Kuluttajien hyvinvointi ja turvallisuus

Taloustieteen laitos on menestynyt perusopetuksen järjestämisessä: se oli opetuksen valtakunnallinen huippuyksikkö vuosina 2000-2003 ja tuottaa merkittävän osan koko tiedekunnan maistereista, vuosittain keskimäärin 70 tutkintoa. Lisäksi laitos tuottaa vuosittain 5 jatkotutkintoa.