Laitos Yhteystiedot

(PL 27) Latokartanonkaari 5
00014 Helsingin yliopisto
faksi 02941 58096

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fiYliopiston puhelinluettelo
Mainari henkilöhakemisto
Kartta

Laatu

Laatu ja kehittäminen

Laatu tarkoittaa Helsingin yliopistossa toiminnan tarkoituksenmukaisuutta
ja tulosten korkeatasoisuutta. Laadunvarmistus on toiminnan laadukkuuden
turvaamista ja kehittämistä.


Toimintakäsikirja:
Toimintakäsikirja on laadunvarmistuksen apuväline, johon dokumentoidaan ne toiminnot ja ohjeistukset, jotka ohjaavat hyvien lopputulosten aikaansaamiseen ja tavoitteiden toteutumiseen.

Taloustieteen laitoksen toimintakäsikirja on koottu yhteistyössä laitoksen eri toimintoja edustavien henkilöiden kanssa, mukaan lukien opiskelijat. Käsikirjan rakenne perustuu Helsingin yliopiston ja maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan toimintakäsikirjoihin.

Lisätietoa laadunvarmistuksesta:
Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laatutyö

Helsingin yliopiston laatutyö