Laitos Yhteystiedot

(PL 27) Latokartanonkaari 5
00014 Helsingin yliopisto
faksi 02941 58096

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fiYliopiston puhelinluettelo
Mainari henkilöhakemisto
Kartta

Historia ja laitoksen esittely

Taloustieteen laitos on muodostettu vuonna 1992 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan kahdeksan oppiaineen kokonaisuutena. Elokuun 2005 alusta alkaen laitoksella on viisi pääainetta: elintarvike-ekonomia, markkinointi, maatalousekonomia, kuluttajaekonomia ja ympäristöekonomia.  Laitoksen tiedeperusta on kansantaloustieteessä ja liiketaloustieteissä. Opiskelijat voivat suorittaa elintarviketieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot (elintarvike-ekonomia, markkinointi) tai  maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot (markkinointi, maatalousekonomia, kuluttajaekonomia, ympäristöekonomia). Pääaineiden sisällä opiskeijat voivat erikoistua opintosuunnissa.  Lisäksi laitokseen kuuluu sivuaineena neuvontaoppi ja maaseutuyrittäjyys.

Laitos vastaa tiedekunnan yhteisistä kansantaloustieteen, yrittäjyyden ja tietojenkäsittelyn perusopinnoista. Opiskelijamäärältään laitos on tiedekunnan suurin: vuosittain uusia opiskelijoita otetaan 85. Henkilökuntaa laitoksella on kaikkiaan noin 45. Toiminta- ja erikoistumisalueillaan laitos kattaa ainoana yliopistotason yksikkönä Suomessa koko elintarvikeketjun mukaan lukien kulutuksen ja ympäristövaikutukset. Helsingin yliopistossa taloustieteen laitoksella on merkittävä panos yleisen liiketaloustieteen opetuksesta.

Laitoksen toiminnan ydinalat ovat:

1. Luonnonvarojen ja ympäristön kestävä käyttö
2. Maaseudun ja maatalouden elinvoimaisuus
3. Monipuolinen ja kilpailukykyinen elintarvikeketju
4. Kuluttajien hyvinvointi ja turvallisuus

Taloustieteen laitos on menestynyt perusopetuksen järjestämisessä: se oli opetuksen valtakunnallinen huippuyksikkö vuosina 2000-2003 ja tuottaa merkittävän osan koko tiedekunnan maistereista, vuosittain keskimäärin 70 tutkintoa. Lisäksi laitos tuottaa vuosittain 5 jatkotutkintoa. Tutkimustoiminnan kehittäminen sekä tutkijayhteisön vahvistaminen on tärkeä osa laitoksen toimintaa. Tämä tarkoittaa tutkimusprojektien määrän ja julkaisuaktiivisuuden parantamista, erityisesti korkeatasoisten, referee-käytäntöön perustuvien aikakauslehtijulkaisujen määrän kasvattamista.