Laitos Yhteystiedot

(PL 27) Latokartanonkaari 5
00014 Helsingin yliopisto
faksi 02941 58096

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fiYliopiston puhelinluettelo
Mainari henkilöhakemisto
Kartta

Hallinto

 

Laitoksen johtajana toimii professori Pekka Mäkinen, joka on samalla laitosneuvoston puheenjohtaja. Laitosneuvosto on monijäseninen hallintoelin, joka kehittää laitoksen toimintaa kokonaisuutena yliopiston tavoitteiden ja strategian, tiedekunnan tavoiteohjelman ja laitoksen toimintasuunnitelman mukaisesti.
Laitoksen varajohtajina toimivat yliopistonlehtori Marko Lindroos (tutkimusasiat), yliopistonlehtori Minna Autio (opetusasiat, johtajan sijainen) ja professori Jari Salo (viestintä ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus)

Laitosneuvoston kokoonpano toimikaudella 1.1.2014-31.12.2017

Opiskelijajäsenet 1.1.2016-31.12.2018

PROF:

professori Pekka Mäkinen, (professori Kari Hyytiäinen)
professori Markku Ollikainen, (professori Timo Sipiläinen)
professori John Sumelius, (professori Visa Heinonen)   

OPMU

yliopistonlehtori Leena Lankoski, (yliopistonlehtori Chiara Lombardi)
yliopistonlehtori Petri Ollila, (yliopistonlehtori MInna Autio)
koulutussuunnittelija Simo Riikonen, (osastosihteeri Nina Niemeläinen)     

OPISKELIJAT

Opiskelijajäsenet 1.1.2016-31.12.2017

elintarviket. yo. Pietari Kruus                        (elintarviket. yo. Samuli Pitkänen)
maat. ja metsät. yo. Leena Lindfors             (maat. ja metsät. yo. Satu Ryytty)
maat. ja metsät. yo. Roosa Leinonen         (maat. ja metsät. yo. Arttu Koivulahti)

                      
Laitosneuvoston sihttereinä toimivat hallintopäälikkö Jaana Ikävalko ja palvelukoordinaattori Kaija Törrönen

Esittelijät:

henkilöstöasiat: henkilöstökoordinaaattori Riikka Pahkala
opintoasiat:koulutussuunnittelija Simo Riikonen
talousasiat: controller Taina Hirvonen

                                         

Tiedekuntaneuvoston jäseninä laitoksen henkilökunnasta toimivat professorit Markku Ollikainen ja Pekka Mäkinen toimikaudella 1.1.2014-31.12.2017. Lisäksi laitoksen opiskelija Sally Weaver on tiedekuntaneuvoston varsinainen jäsen ja hänen varajäsenenään on Simo Rissanen. Myös Lotta-Sofia Torvelainen on tiedekuntaneuvoston varsinainen jäsen ja hänen varajäsenenä toimiii Pietari Kruus.