Opiskelijaksi Ohjeita opiskeluun Työelämään Yhteystiedot

Taidehistoria kuuluu filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokseen.

Kanslia:
Taidehistoria
Taiteiden tutkimuksen laitos
PL 3 (Unioninkatu 34)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 191 23339
fax +358-(0)9- 191 22961

Kirjasto:
puh. (09) 191 22362

Alma-intranet

Taidehistorian opiskelua koskevia ohjeita - pro gradu

Kuva

 

KATSO: tiedekunnan yleiset ohjeet pro gradu -tutkielmaa varten

KATSO: laitoksen ohje pro gradun jättämisestä tarkastukseen


Taidehistorian graduopas ja gradumalli

Pro gradu -tutkielmassa edellytetään valmiutta muotoilla itsenäisesti tieteellisiä ongelmia ja valita ongelmien kannalta tarkoituksenmukaiset teoreettiset lähtökohdat ja tutkimusmenetelmät. Tavoitteena on empiirisen aineiston ja teoreettisen tiedon yhteensovittaminen. Lisäksi edellytetään aiheeseen liittyvän keskeisen lähdeaineiston ja kirjallisuuden hallintaa. Tutkielman laajudeksi suositellaan 50-80 normaaliliuskaa.

Kaksi lukukautta kestävässä seminaarissa on läsnäolopakko. Seminaarissa käsitellään kunkin opiskelijan pro gradu -työtä sen eri vaiheissa. Työskenetely tapahtuu prosessikirjoittamisena. Seminaarin aikana tutkielma pyritään saamaan viimeistelyvaiheeseen. Mikäli sovitusta tutkielman aiheesta ei ole vuoden kuluessa esitetty seminaarissa mitään, aiheen varaus raukeaa.

Graduja ohjaavat ja tarkastavat professorit ja dosentit.

Tutkielman kirjoitusasusta on taidehistorian kirjastossa runsaasti erilaisia oppaita ja ohjeita. Asettelussa kirjaimen fonttikoko on 12 ja riviväli 1,5. Kuvat voivat olla taitettuna tekstissä tai erillisenä liitteenä. Kuva-ja lähdeluettelon laadinnasta on ohjeet taidehistorian opintomonisteessa. Samassa monisteessa on ohjeet viitteiden kirjoittamisesta. Viitemuotona käytetään alaviitteitä. Tutkielman etusivun lisäksi kirjoitetaan tiivistelmä, jossa kerrotaan lyhyesti tutkielman keskeinen sisältö sekä täytetään gradulomake (ks. tiedekunnan yleiset ohjeet edellä).

Opiskelija jättää pro gradu -tutkielmansa viralliseen tarkastukseen laitoksen toimistoon. Etusivulle kirjoitetaan seuraavat tiedot: taidehistorian oppiaine, tutkielman nimi ja ohjaaja, tekijä, tekijän osoite ja puhelinnumero. Laitoskansliaan jätetään kaksi kappaletta pro gradu -tutkielmia, joissa molemmissa on tiivistelmälomakkeet kansilehden jälkeen (ks. tiedekunnan yleiset ohjeet edellä). Jos kypsyysnäytettä ei ole suoritettu aiemman tutkinnon yhteydessä, on samalla ilmoittauduttava myös kypsyysnäytteeseen. Syksystä 2011 alkaen opiskelija tallentaa työnsä myös Helsingin yliopiston digitaaliseen arkistoon Heldaan. Ks. ohjeet.

Kuvaluettelon tekemisen ohjeet täällä.

 

Tutkielman tarkistettavaksi jättämisestä ja siihen liittyvistä aikatauluista opiskelijan tulee neuvotella aina etukäteen työn ohjaajan kanssa.

Syksyn 2012 aikataulu:

Viimeinen

jättöpäivä

TIISTAI

Arvolause ehdotus

KESKIVIIKKO

Lista laitos-

neuvostolle

TIISTAI

Laitosneuvosto

 

TIISTAI

Viimeinen

ilm.päivä

TORSTAI

Valmistuminen

Publiikki

TIISTAI

*

15.8.2012

21.8.2012

28.8.2012

6.9.2012

18.9.2012 V

14.8.2012

5.9.2012

11.9.2012

18.9.2012

27.9.2012

9.10.2012 P

4.9.2012

26.9.2012

2.10.2012

9.10.2012

18.10.2012

30.10.2012 V

2.10.2012

24.10.2012

30.10.2012

6.11.2012

15.11.2012

27.11.2012 V

23.10.2012

14.11.2012

20.11.2012

27.11.2012

5.12.2012 (ke)

18.12.2012 P

 

 

Kevään 2013 aikataulu:

Viimeinen

jättöpäivä

TIISTAI

Arvolause

ehdotus

KESKIVIIKKO

lista laitos-

neuvostolle

TIISTAI

Laitosneuvosto

 

TIISTAI

Viimeinen

ilm.päivä

TORSTAI

Valmistuminen

Publiikki

TIISTAI

*

19.12.2012

2.1.2013

8.1.2013

10.1.2013

22.1.2013 V

*

16.1.2013

22.1.2013

29.1.2013

7.2.2013

19.2.2013 V

22.1.2013

13.2.2013

19.2.2013

26.2.2013

7.3.2013

19.3.2013 P

26.2.2013

20.3.2013

26.3.2013

4.4.2013 (to)

11.4.2013

23.4.2013 V

26.3.2013

17.4.2013

23.4.2013

29.4.2013 (ma)

8.5.2013 (ke)

21.5.2013 V

23.4.2013

15.5.2013

21.5.2013

28.5.2013

6.6.2013

14.6.2013 (pe) P