Ohjeita opiskeluun Työelämään Yhteystiedot

Taidehistoria kuuluu filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokseen.

PL 3 (Unioninkatu 34)
00014 Helsingin yliopisto

Flamma-intranet

Taidehistorian opiskelua koskevia ohjeita - pro gradu

Kuva


Taidehistorian graduopas ja gradumalli

Pro gradu -tutkielmassa edellytetään valmiutta muotoilla itsenäisesti tieteellisiä ongelmia ja valita ongelmien kannalta tarkoituksenmukaiset teoreettiset lähtökohdat ja tutkimusmenetelmät. Tavoitteena on empiirisen aineiston ja teoreettisen tiedon yhteensovittaminen. Lisäksi edellytetään aiheeseen liittyvän keskeisen lähdeaineiston ja kirjallisuuden hallintaa. Tutkielman laajudeksi suositellaan 50-80 normaaliliuskaa.

Kaksi lukukautta kestävässä seminaarissa on läsnäolopakko. Seminaarissa käsitellään kunkin opiskelijan pro gradu -työtä sen eri vaiheissa. Työskenetely tapahtuu prosessikirjoittamisena. Seminaarin aikana tutkielma pyritään saamaan viimeistelyvaiheeseen. Mikäli sovitusta tutkielman aiheesta ei ole vuoden kuluessa esitetty seminaarissa mitään, aiheen varaus raukeaa.

Graduja ohjaavat ja tarkastavat professorit ja dosentit.

Tutkielman kirjoitusasusta on taidehistorian kirjastossa runsaasti erilaisia oppaita ja ohjeita. Asettelussa kirjaimen fonttikoko on 12 ja riviväli 1,5. Kuvat voivat olla taitettuna tekstissä tai erillisenä liitteenä. Kuva-ja lähdeluettelon laadinnasta on ohjeet taidehistorian opintomonisteessa. Samassa monisteessa on ohjeet viitteiden kirjoittamisesta. Viitemuotona käytetään alaviitteitä. Tutkielman etusivun lisäksi kirjoitetaan tiivistelmä, jossa kerrotaan lyhyesti tutkielman keskeinen sisältö sekä täytetään gradulomake (ks. tiedekunnan yleiset ohjeet edellä).

Opiskelija jättää pro gradu -tutkielmansa viralliseen tarkastukseen laitoksen toimistoon. Etusivulle kirjoitetaan seuraavat tiedot: taidehistorian oppiaine, tutkielman nimi ja ohjaaja, tekijä, tekijän osoite ja puhelinnumero. Laitoskansliaan jätetään kaksi kappaletta pro gradu -tutkielmia, joissa molemmissa on tiivistelmälomakkeet kansilehden jälkeen (ks. tiedekunnan yleiset ohjeet edellä). Jos kypsyysnäytettä ei ole suoritettu aiemman tutkinnon yhteydessä, on samalla ilmoittauduttava myös kypsyysnäytteeseen. Syksystä 2011 alkaen opiskelija tallentaa työnsä myös Helsingin yliopiston digitaaliseen arkistoon Heldaan. Ks. ohjeet.

Kuvaluettelon tekemisen ohjeet täällä.

Pro-gradu jätetään laitoksen kansliaan: ks. ohjeet flammasta.

 

Tutkielman tarkistettavaksi jättämisestä ja siihen liittyvistä aikatauluista opiskelijan tulee neuvotella aina etukäteen työn ohjaajan kanssa.