Taidehistoria kuuluu filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokseen.

PL 3 (Unioninkatu 34)
00014 Helsingin yliopisto

Flamma-intranet

Tervetuloa taidehistorian verkkosivuille!

Tehostekuva

Taidehistorian alaan kuuluu koko visuaalinen kulttuuri historiallisine ja yhteiskunnallisine yhteyksineen sekä inhimillisine merkityksineen. Alan keskiössä ovat kuvataide, arkkitehtuurimuistomerkit, suunnittelu ja rakentaminen, mutta jo 1870-luvulla Suomen muinaismuistoyhdistyksen taidehistoriallisten retkien myötä kiinnostus suuntautui myös kansankulttuuriin. Nykyään tutkimus on kansainvälistä ennen kaikkea teorioiden tasolla. Visuaalista ympäristöämme tarkastellaan selvittäen teosten, esineiden ja arkkitehtuurin vaiheita ja merkityksiä. Sitä pohditaan myös esimerkiksi erilaisten sosiaalisten käytänteiden, valtasuhteiden; esteettisten pyrkimysten ja vaihtuvien taideteorioiden valossa tai uskonnollisten käsitysten ja yksilön sekä yhteiskunnan toimintojen osina.

Taidehistoriallista tietoa tarvitaan museotyössä, ympäristö- ja rakennussuojelussa, kulttuurihallinnossa, erilaisissa suunnittelutehtävissä sekä tiedonvälityksessä. Hallinto ja museotoimi sekä tiedotusvälineet ovat alan perinteisiä työpaikkoja. Tämän rinnalle on noussut yhä vahvemmin sivistysala ja opetustyö taidehistorian vuodesta 1991 tarjoaman Avoimen yliopiston kurssien myötä. Viime vuosina laajeneva joukko alalta valmistuneita on myös profiloitunut yhä selkeämmin tutkijoiksi ja kirjoittajiksi.