Keidas-hanke

Ajankohtaista

Kosteikkoluonto ihastuttaa kävijöitä vuoden ympäri!

Logo3 Logo1

 

Yhteystiedot

Dr. Outi Wahlroos
outi.wahlroos (at) helsinki.fi

Prof. Harri Vasander
harri.vasander (at) helsinki.fi

Hiilipuu

 

 

YMPÄRISTÖKASVATUS JA VIESTINTÄ

LIFE+ 25v ja YLEISÖTAPAHTUMA NUMMELAN NIITUN KOSTEIKKOPUISTOSSA 15.6.2017

Nummelan Niitun kosteikkopuistoa rakennettiin yhdessä vuodesta 2012. Juhlimme Niitun kosteikkopuiston valmistumista sekä 25 vuotta täyttävää Life+-ohjelmaa kesäkuussa 2017. Iltapäivän aikana kierreltiin Niitun puistossa erilaisilla rasteilla oppimassa veden laadusta, vastuullisesta kalastuksesta, kosteikkojen eliöstöstä ja kasvillisuudesta sekä kosteikkojen suunnittelusta. Projektipartnereiden lisäksi esittelijänä toimi veden laadun seurannat toteuttanut Luode Consulting Oy.

Life+ 25 vuotta ja Niitun puiston avajaiset: tapahtumamuistoja (pdf, 821 kt)

 

PITKÄ TAAJAMAKOSTEIKKOKURSSI

Syksyllä 2015 pidettiin pitkä taajamakosteikkokurssi (syys-marraskuu, päivän kestäviä vaihtuva-aiheisia jaksoja) sekä kosteikkotalkoot Nummelassa (25. syyskuuta).

Kurssilla tutustuttiin luonnontilaisiin kosteikkoihin Suomessa sekä siihen kuinka kosteikkojen luontaisia ominaisuuksia ja prosesseja voidaan perustaa taajamiin, sekä edelleen kuinka rakennettujen kosteikkojen tarjomien ekosysteemipalvelujen toteutumista voidaan seurata.

Kurssiesite: Ecosystem services provided by boreal wetlands in urban areas (pdf, 216 kt)

Kurssimuistoja (pdf, 852 kt)

 

TAAJAMAKOSTEIKKOKURSSI AMMATTILAISILLE 10.-11.9.2014

Taajamakosteikkojen suunnittelu, rakentaminen, seuranta ja hoito sivuavat usean eri alan ammattilaisen osaamisaluetta. Tällä taajamissa kaavoituksen, kunnallistekniikan, ympäristönsuojelun, arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja viheraluesuunnittelun parissa työskenteleville suunnatulla kurssilla käsiteltiin hulevesien hallinnan perusteiden sekä rakennettujen hallintakosteikkojen ja -painanteiden teoriaa ja käytäntöä sekä valuma-aluelähtöistä suunnittelua.


TALKOOT NUMMELAN NIITUN KOSTEIKOLLA

Nummelan Niitun rakentuvalla kosteikkopuistolla järjestettiin projektin aikana neljät talkoot.

Talkoissa puistoon istutettiin puita ja pensaita, jotka parantavat puiston toimintaa vesiensuojelussa, ilmastonsuojelussa, uhanalaisen saviuomaston perustamisessa sekä lisäävät samalla alueen virkistyskäyttöarvoja. Talkoissaparannettiin myös eliöstön hyvinvointia rakentamalla sammakkoeläimille, hyönteisille, linnuille ja lepakoille hyvää ympäristöä sekä opittiin pitämään huolta lähiluonnosta pitkäkestoisesti.

Talkoomuistoja I 12.9.2014 (pdf, 367 kt)

Talkoomuistoja II 29.9.2015 (pdf, 400 kt)

Talkoomuistoja III 11.5.2016 (pdf, 302 kt)

Talkoomuistoja IV 18.5.2017 (pdf, 400 kt)
NUMMELAN PORTIN KOSTEIKKOPUISTO

Nummelanportin pilottikosteikkopuiston yhteyteen on rakennettu luontopolku, jota kulkemalla alueen asukkaat ja muut kiinnostuneet voivat tutustua kosteikkoluontoon: lampialueisiin, eri tyyppisiin kosteikkoalueisiin, kuivaan ja kosteaan niittyyn, metsänreunan ja valtatien rajaamaan alueeseen sekä Enäjärven rantaluontoon. Kosteikon saaret voi nähdä parhaiten puiston lintutornista. Luontopolun kuvitetut opasteet tarjoavat hyödyllistä ja mielenkiintoista tietoa kosteikkoalueesta; sen historiasta, valuma-alueesta, kosteikkopuiston suunnittelusta ja rakentamisesta sekä alueen kasvillisuudesta ja eläimistä.


NUMMELAN NIITTU KOSTEIKKOPUISTO JA VIIKIN PILOTTIALUEET

Myös Nummelan Niittu-kosteikkopuistoon ja Viikin painanteiden pilottialueille rakennettiin luontopolut opasteineen, jotka kertovat alueiden luonnosta ja niiden tarjoamista ekosysteemipalveluista.

Nummelan Niitun luontopolkutauluesimerkki (png, 934 kt)

Viikin taajamaluontotauluesimerkki (png, 1,2 Mt)


KOSTEIKKOLUONNON KESÄLEIRIT NUMMELASSA 3.-7.6.2013, 2.-6.6.2014, 1.-5.6.2015 ja 6.-10.6.2016

Osana ympäristökasvatusta Keidas-hankkeessa on järjestetty neljä 8-12-vuotiaiden luonnonystävien kosteikkoleiriä. Leirit on järjestetty Vihdin Nummelassa Nummelan Portin ja Nummelan Niitun kosteikkopuistojen maisemissa. Leirin antiin voit tutustua allaolevissa liitteissä.

Kosteikkoluonnon I kesäleirillä 3.-7.6.2013 (pdf, 775 kt)

Kosteikkoluonnon II kesäleirillä 2.- 6.6.2014 (pdf, 890 kt)

Kosteikkoluonnon III kesäleirillä 1.- 5.6.2015 (pdf, 861 kt)

Kosteikkoluonnon IV kesäleirillä 6.- 10.6.2016 (pdf, 473 kt)


JULKAISUJA

Salminen, O., Ahponen, H., Valkama, P., Vessman, T., Rantakokko, K., Vaahtera, E., Taylor, A., Vasander, H., & Nikinmaa, E. (2012) TEEB Nordic case: Benefits of green infrastructure – socioeconomic importance of constructed urban wetlands (Nummela, Finland). In Kettunen et al. Socio-economic importance of ecosystem services in the Nordic Countries – Synthesis in the context of The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB). Nordic Council of Ministers, Copenhagen. TEEB Nordic (kappale 17.1) (pdf, 4,45 Mt)

HENVI Science Days 16.4.2013. Abstract volume: "The impact of constructed urban wetlands on greenhouse gas balance and runoff treatment. The case study of Nummela". (pdf, 1,2 Mt)

5th International Symposium of Wetland Pollutant Dynamics and Control. 13.-17,10. 2013. Book of Abstracts: "The multifunctional role of constructed urban wetlands in the Nummela Community, Finland". (pdf, 901 kt)

HENVI Science Days 13th of May 2014. Abstract volume:"Urban Oases: Stormwater mitigation by constructed wetlands". (pdf, 690 kt)

Costa et al. (2015) Water as an Element of Urban design: Drawing Lessons from Four European Case Studies. In Filho&Sumer. Sustainable Water Use and Management. Springer International Publishing Switzerland. (pdf, 2.43 MB)

Wahlroos et al. (2015): Urban wetland parks in Finland: improving water quality and creating endangered habitats, International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management, DOI: 10.1080/21513732.2015.1006681

Wetpol 2015. Abstract volume:"Establishment of urban wetlands for multiple ecosystem services in Finland; Seasonal variation in stormwater treatment efficiency by a boreal urban wetland; Greenhouse gas concentrations and fluxes in a boreal stormwater wetland; Faunal diversity on a created boreal urban wetland". (pdf, 1763 kt)

Valkama et al. (2016): Seasonal variation in nutrient removal efficiency of a boreal wetland detected by high-frequency on-line monitoring, Ecological Engineering (osa tohtori Pasi Valkaman 2018 väitöstyötä)

 

PROJEKTISSA VALMISTUNEITA OPINNÄYTETÖITÄ

Pro gradu-työt

Janne Antikainen, Helsingin yliopisto (2018): Ekosysteemipalveluiden taloudellinen arvottaminen rakennetuilla kosteikoilla: Tapaustarkasteluna Nummelan kosteikkopuistot / The valuation of ecosystem services of stormwater wetlands: Case study of the Nummela wetland parks

Anna Halonen, Helsingin yliopisto (2018): Eliöstön monimuotoisuus rakennetuilla hulevesikosteikoilla Vihdin Nummelassa / Faunal Diversity in created stormwater wetlands in Nummela, Vihti

Emmi Mäkinen, Aalto yliopisto (2015): Kilsoinojan valuma-alueen hydrologia ja hulevesikosteikkojen vaikutus virtaamiin / Hydrology of Kilsoinoja catchment and the effect of stormwater wetlands on stream flow

Maria Tolppanen, Helsingin yliopisto (2016): Taajamakosteikon kasvihuonekaasujen vaihto / Greenhouse gas exchange at a created stormwater wetland

Eeva Vaahtera, Helsingin yliopisto (2012): Itseohjautuva kasvillisuuden alkukehitys rakennetulla taajamakosteikolla – tapaus Nummelan Portti / Initial vegetation self-establihment at a created stormwater wetland - case Nummela Gateway Wetland

Kandidaatti-työ

Elina Inkiläinen, Aalto yliopisto (2017): Luonnonmukaisen hulevesien hallinnan sovittaminen olemassa olevaan kaupunkiympäristöön: Selvitys suunnittelun vaiheista ja haasteista esimerkkikohteina Latokartanonkaari ja Agnes Sjöbergin katu Helsingin Viikissä / Retrofitting nature based stormwater management: analyses and challenges during the planning phase of case sites at the Latokartanonkaari and the Agnes Sjöbergin katu streets in Viikki, Helsinki


POSTERIT

Keidas-hankkeen projektiposteri (pdf, 4,4 Mt)

"The impact of constructed urban wetlands on greenhouse gas balance and runoff treatment. The case study of Nummela". HENVI Science Days 16.4.2013 (pdf, 22 Mt)


PROJEKTIN KUULUMISIA MEDIASSA

Luoteis-Uusimaa 13.2.2013: "Nummelan Niitun pilottikosteikon rakennustyöt alkaneet" (pdf, 2 Mt)
Luoteis-Uusimaa 7.6.2013: "Vesiruton kitkentää ja kasvien tunnistusta. Kosteikkoleiri Vihdissä ensimmäistä kertaa." (pdf, 909 kt)

Vihdin Uutiset 13.6.2013: "Vesiliskon elinympäristön suunnittelusta kalojen tarkkailuun." (pdf, 400 kt)
Vihdin Uutiset 21.7.2013: "Nummelan portissa kelpaa ulkoilla." (pdf, 1 Mt)

Viherympäristöliitto / verkkouutinen 27.8.2013: "Keidas-hanke" (pdf, 247 kt)

Kiinteistöposti / web news, 28th of August 2013: "Beneficial use of stormwater" (pdf, 348 kt )

Luoteis-Uusimaa 10.6.2014: "Kosteikko vähensi Enäjärven fosforikuormaa/Huhdanmäkeen rakenteilla toinen Kilsoinpuron kosteikko/Ympäristökasvatusta ja hauskanpitoa sopivassa suhteessa" (pdf, 1,16 Mt)

Helsingin Sanomat 10.6.2014: "Jokitalkkarilla on miljoona asiakasta:Ongintaoppia rakennetulla kosteikolla" (pdf, 363 kt)

Yliopistolehti elokuu 2014: Puhdistava Keidas

Yle Tiede 10.09.2014: Suojele luontoa ja nauti

Viherympäristö 2/2015: "Kosteikolla monenlaista merkitystä viheralueverkostossa" (pdf, 862 kB)

Luoteis-Uusimaa 29.09.2015: "Kilsoin Niitun kosteikkopuistoon istutettiin puita ja pensaita" (pdf, 771 kB)

Luoteis-Uusimaa 20.06.2017: "Kosteikot poistivat Enäjärven vedestä 40 kiloa fosforia / Kosteikkojen rakentaminen käynnistyi Antti uusitalon aloitteesta" (pdf, 951 kB)


Viimeksi päivitetty: OW 22.02.2019