Keidas-hanke

Ajankohtaista

Kosteikkoluonto ihastuttaa kävijöitä ympäri vuoden!

 

Logo3 Logo1

 

Yhteystiedot

Metsätieteiden laitos
Latokartanonkaari 7 (PO Box 27)
FI-00014 Helsingin yliopisto
SUOMI

Yhteyshenkilö:
Dr. Outi Wahlroos

Hiilipuu

 

 

 

PILOTTIKOHTEET

1) NUMMELAN PORTIN KOSTEIKKOPUISTO

Nummelan portin kosteikkopuisto on rakennettu vuonna 2010 YK:n Luonnon monimuotoisuuden juhlavuoden kunniaksi. Pilottialue koostuu noinseitsemän hehtaarin kokoisesta puistoalueesta, jossa on noin puolen hehtaarin kokoinen ympärivuotisesti veden peittämä alue. Kosteikkopuisto on rakennettu noin 550 hehtaarin laajuisen valuma-alueen suulle. Suurin osa valuma-alueesta on tänä päivänä taajamaa; vielä projektin alkaessa osa valuma-alueesta oli maatalousaluetta. Nummelan portin kosteikon pinta-ala on noin 0,1 % sen valuma-alueen pinta-alasta. Kosteikko puhdistaa valuma-alueelta tulevia vesiä ennen niiden virtaamista vastaanottavaan Enäjärveen. Kosteikko muodostaa monimuotoisen keitaan niin alueen eläimille kuin paikallisille ihmisille. Kosteikkopuisto sai nimen "Nummelan portti", koska se sijaitsee Nummelaan Helsingin metropolialueelta johtavan valtatien suulla, ja puisto toimii myös porttina ja ekologisena yhteytenä Enäjärven ja Kilsoin puron välillä liikkuville eliöille.

Kosteikko rakennettiin käytöstä poistetulle peltoalueelle, jonka läpi virtasi oikaistu ja perattu oja. Kosteikko muotoiltiin ja kaivettiin maastoon vuoden 2010 alussa kuivakaivuuna kuuden talvisen viikon aikana. Kasvillisuuden annettiin suurelta osin levittäytyä alueelle itsestään. Rakennettujen saarten rinteet vahvistettiin paikallisesta pajusta sidotuilla kimpuilla. Lisäksi alueelle istutettiin talkoilla metsähaapaa (Populus tremula), tervaleppää (Alnus glutinosa), raitaa (Salix caprea) ja vuorijalavaa (Ulmus glabra) myös varjoisten alueiden lisäämiseksi monimuotoiseen puistoon. Läheinen metsärinne suojeltiin osana puistoa. Metsärinne on tärkeä alueen eliöstölle kuten sammakkoeläimille. Vaihteleva pensaisto tukee erityisesti laululintuja kuten statakieltä ja pajulintua. Kosteat, rehevät niityt tukevat pölyttäjähyönteisiä kuivinakin kesäkuukausina.

Kuvassa Nummelan Portin kosteikkopuisto talvirakennustöiden päättymisen jälkeen huhtikuussa 2010.

Kuvapari Portin kosteikkoNummelan portin kosteikko rakentamisvuonna kesällä 2010 (vasen kuva) ja kesällä 2011 (oikea kuva). Runsas kosteikkokasvillisuus on levittäytynyt alueelle itsestään vuoden aikana.

Portin kosteikko keväällä
Rentukka kukkii upeasti keväällä Nummelan portin kosteikolla.rantakukka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rantakukan ja ranta-alven värikästä kukintaa kosteikolla elokuussa.


 

rantaluhtaKurjenmiekka- ja vesihernekasvustoa Nummelan portin rantaluhdalla.


sudenkorennon kuoriSudenkorento on kuoriutunut kosteikolla ja jättänyt toukkavaiheen nahkansa ruohonkorteen. Nahka kuvattuna selkäpuolelta (vasen kuva) ja vatsapuolelta (oikea kuva).

 

2) NUMMELAN NIITUN KOSTEIKKOPUISTO

Nummelan Niitun pilottikosteikko on rakennettu pääosin talvella 2013. Pilottikohde poikkeaa Nummelan portin kosteikosta. Niitun kosteikolla tulee olemaan kosteaa niittyä, joka on osan vuodesta veden peittämää sekä savimaan virtavesiluontoa. Vesi virtaa laajan kosteikkokasvillisuuden peittämän alueen läpi, mikä tehostaa veden puhdistumista.
Nummelan Niitun kosteikkopuisto sijaitsee laajalla, seitsemän hehtaarin kokoisella puistoalueella, ja itse kosteikkoalue on runsaan hehtaarin kokoinen. "Niittu" on paikallista murretta ja tarkoittaa niittyä.


sammakon elinympäristö
Nummelan Niitun kosteikko kaivettiin osittain talven 2012-2013 aikana. Kaivuutyöt jatkuvat talvikaudella 2013-2014. Kesäkuussa 2013 pidetyn kosteikkoluonnon kesäleirin osallistujat suunnittelivat ja rakensivat sammakkoeläimille elinympäristöjä, jotka ovat jo houkutelleet asukkaita. Löydätkö sammakon lasten rakentamasta elinympäristöstä? (Kuva yllä)

sammakko

vesilisko
Sekä sammakon (ylempi kuva) että vesiliskon (alempi kuva) poikasia löytyi
heinäkuussa 2013 kirmailemasta Niitun kosteikon huhtikuussa kaivetuilta alueilta.

Vesiliskot
Vesiliskot viihtyvät jo Nummelan Niitun kosteikolla, vaikka suojapaikkoja on vielä
vaikea löytää vastarakennetulta alueelta. Nämä nuoret vesiliskot piilottelivat
rakentamisesta jääneen vanerinpalasen alla.

Niittu kosteikkokasvillisuus
Kasvillisuus on valtaamassa voimakkaasti alaa kosteikon rakennetuilla alueilla.

3) VIIKIN KASVILLISUUSPAINANTEET

Rakennetut hulevesipainanteet ovat laajoja veden johtamiseen tarkoitettuja maisemarakenteita, jotka voidaan suunnitella johtamaan, imeyttämään ja puhdistamaan hulevesiä, sekä vaimentamaan virtaamia ja varastoimaan lunta. Hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan neljä eri tyyppistä painannetta Helsingin Viikin alueelle. Pilottikohteiden valuma-alueet ovat pieniä taajama-alueita, joilta tuleva valunta on hyvin jaksoittaista.

Alla olevassa kuvassa on esimerkki huleveden johtamis- ja puhdistuspainanteesta, jolla on noin hehtaarin laajuinen taajamavaluma-alue. Vettä pidättävä painanne tukee myös alueen pienilmastoa mahdollistaen rehevän kasvillisuuden myös kuivina kausina.

Päivitetty: 28.06.2018