Språkval
Universitetets hemsida På svenska
Helsingfors universitet Ett europeiskt toppuniversitet
 
SVUX Svensk vuxenutbildning vid Helsingfors universitet
Välkommen!

SVUX erbjuder akademisk fortbildning och kompetensutveckling för personal inom näringsliv och den offentliga sektorn. Vi producerar också forsknings- och utvecklingstjänster. Det Öppna universitetet erbjuder studiemöjligheter som är öppna för alla.

Svensk vuxenutbildning SVUX är det gemensamma namnet för Helsingfors universitets svenskspråkiga vuxenutbildningsnätverk. I SVUX medverkar alla de vuxenutbildningsenheter som har svenskspråkig verksamhet vid Helsingfors universitet: Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster, Svenska social- och kommunalhögskolan och Öppna universitetet.

Som en del av det tvåspråkiga Helsingfors universitet, med undervisning både på finska och svenska, är SVUX uppgift att erbjuda vuxenutbildning för landets svensk- och tvåspråkiga befolkning.

 

SVUX-nätverket: