Universitetets hemsida Suomeksi På svenska
Helsingfors universitet Svenska ärenden
 

Svenska ärenden

 

 

Kontaktinformation:

Svenska ärenden
PB 33 (Universitetsgatan 4)
00014 Helsingfors universitet

svenska-arenden (a) helsinki.fi

 

Ordlista finska-svenska: lägre och högre högskoleexamina

examina

Ordlistan upptar lägre och högre högskoleexamina vid Helsingfors universitet:

Lägre högskoleexamina

 • elintarviketieteiden kandidaatti = kandidat i livsmedelsvetenskaper
 • eläinlääketieteen kandidaatti = veterinärmedicine kandidat
 • farmaseutti = farmaceut
 • humanististen tieteiden kandidaatti = kandidat i humanistiska vetenskaper
 • kasvatustieteiden kandidaatti = pedagogie kandidat
 • luonnontieteiden kandidaatti = kandidat i naturvetenskaper
 • maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti = agronomie- och forstkandidat
 • oikeusnotaari = rättsnotarie
 • psykologian kandidaatti = psykologie kandidat
 • teologian kandidaatti = teologie kandidat
 • valtiotieteiden kandidaatti = politices kandidat

Högre högskoleexamina

 • elintarviketieteiden maisteri = magister i livsmedelsvetenskaper
 • eläinlääketieteen lisensiaatti = veterinärmedicine licentiat
 • filosofian maisteri = filosofie magister
 • hammaslääketieteen lisensiaatti = odontologie licentiat
 • kasvatustieteiden maisteri = pedagogie magister
 • lääketieteen lisensiaatti = medicine licentiat
 • maatalous- ja metsätieteiden maisteri = agronomie- och forstmagister
 • oikeustieteen maisteri = juris magister
 • proviisori = provisor
 • psykologian maisteri = psykologie magister
 • teologian maisteri = teologie magister
 • valtiotieteiden maisteri = politices magister