Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari

Tilastotieteen laitos, Helsingin yliopisto

Kevät 1999

Ensimmäinen tilaisuus oli 19.1, jolloin keskusteltiin ajankohtaisista aiheista ja sovittiin kevätlukukauden muista tilaisuuksista.

Kolme ensimmäistä tilaisuutta oli jälleen ensisijaisesti tarkoitettu Tilastolliset monimuuttujamenetelmät -kurssilaisille. Muina kertoina käsiteltiin mm. sukroja, HTML:ää, Survon uusia piirteitä ja dokumentointia sekä alueellisen aineiston analysointia. Pitkästä aikaa pidettiin myös pitkä tilaisuus, jonka aiheena tällä kertaa oli Survo-aiheinen kyselytuokio. Esille tuli toistakymmentä mielenkiintoista aihetta. Osaan kysymyksistä löytyi vastaus suoralta kädeltä, osa vaati jatkotoimia.

26.1 Matriisilaskenta 1
2.2 Matriisilaskenta 2
9.2 Matriisilaskenta 3
16.2 SURVO 98:n uusista piirteistä
23.2 Kimmo Vehkalahti: WWW-sivujen laatiminen Survon HTML-liitynnällä
(pienoiskurssi, osa 1/2)
2.3 Sukrojen ohjelmoinnista
Hyvän johdatuksen aiheeseen antaa edelleen opas Sukrojen ohjelmointi Survossa. Eräitä uudempia näkökohtia tulee esille mm. /AGGRE-sukrossa, jota tarkasteltiin seminaarissa syksyllä 1998.
9.3 Mika Lahdenkari: /LM-ANOVA, apuväline regressiodiagnostiikkaan
16.3 Yleiset matriisilausekkeet Survon matriisitulkissa
Ks. uutuusluettelo.
23.3 Kurssin "Todennäköisyyksien laskentaa" palautetilaisuus
30.3 Kimmo Vehkalahti: WWW-sivujen laatiminen Survon HTML-liitynnällä
(pienoiskurssi, osa 2/2)
20.4 Reijo Sund: Alueellisen aineiston tilastollinen analyysi Survossa
27.4 Survon dokumentoinnista
11.5 Iltapäiväseminaari klo 13-17:
"Kysy / puhu Survosta"
Keskustelutilaisuus aktiivikäyttäjille ja kaikille Survosta kiinnostuneille. Tilaisuudessa vastataan Survon käytössä ilmenneisiin kysymyksiin ja käydään läpi yleisimpiä ongelma- ja virhetilanteita.

1.2.1999
Seppo Mustonen| Seminaarin etusivu |