Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari

Tilastotieteen laitos, Helsingin yliopisto

Kevät 2001

Seminaarin puitteissa järjestettiin kevään kuluessa yksittäisiä tilaisuuksia, joista tiedotettiin tällä sivulla erikseen.

Ensimmäinen kokoontuminen oli tiistaina 30.1 klo 16. Vaihdettiin kokemuksia SURVO MM:n koeversioista ja keskusteltiin jatkosuunnitelmista.


Seppo Mustonen| Seminaarin etusivu |