Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari

Tilastotieteen laitos, Helsingin yliopisto

Kevät 2000

Seminaarin kokoontumistilaisuus pidettiin tiistaina 18. tammikuuta. Keskusteltiin ja sovittiin alustavasti kevään ohjelmasta.

Kolme ensimmäistä tilaisuutta oli ensisijaisesti tarkoitettu Tilastolliset monimuuttujamenetelmät -kurssin osallistujille. Sen jälkeen tultiinkin aiheeseen, joka vielä talvella oli vielä täysin avoin kysymys, mutta kevääseen tullessa alkoi muodostua projektiksi, jota lähdetään tekemään. Sittemmin asiassa onkin edistytty kovaa vauhtia, ks. syksyn ohjelma.

Muista ohjelmistoista oli tällä kertaa vuorossa pienimuotoinen tutustuminen Matlab-pakettiin, jota tuli esittelemään Heikki Apiola teknillisestä korkeakoulusta. Seminaarin antina saatiin myös kohtauksia matriisien kanssa, esittäjänä Simo Puntanen Tampereen yliopiston tilastotieteen laitokselta.

Laitoksen assistentit kertoivat opinnäytetöidensä edistymisestä. Loppukevät kului jo tulevaa uutta Survoa (SURVO MM) ideoidessa.

25.1 Matriisilaskennan kertausta 1
1.2 Matriisilaskennan kertausta 2
8.2 Matriisilaskennan kertausta 3
15.2 Survon kehitysnäkymistä (Tehdäänkö Windows-versio?)

Kertauksen vuoksi:

22.2 Satunnaistetut testit
29.2 Survon harvinaisista toiminnoista
7.3 Kimmo Vehkalahti: Väitöskirjan nykytilanne

Ennakkotietoja: Muistiinpanoja väitöskirjani ympäriltä

14.3 Simo Puntanen: Kohtauksia matriisien kanssa
21.3 Perustietoja Matlab-ohjelmistosta
28.3 Heikki Apiola: Matlab-ohjelmisto matriisilaskennassa
4.4 Reijo Sund: Tapahtumahistoria-analyysia skitsofreenikoille
18.4 Keskustelua Survon tulevasta Windows-versiosta
9.5 Keskustelua Survon tulevasta Windows-versiosta

9.2.2000
Seppo Mustonen| Seminaarin etusivu |