Tutkimusyhteistyö

Kuva sivulla Tutkimuksen painoalatTieteidenvälisyys kuuluu tutkimustoiminnan profiiliin. Laitoksen kielen- ja kirjallisuudentutkijoilla ja käännöstutkijoilla on yhteisiä tutkimushankkeita ja jatkokoulutusyhteistyötä muiden kieli- ja kirjallisuusaineiden edustajien sekä sosiologien, historioitsijoiden, arkeologien, kasvatustieteilijöiden, taidehistorioitsijoiden ja sukupuolen tutkijoiden kanssa.

Laitos tekee tutkimusyhteistyötä painopistealoillaan kotimaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä laadukkaiden eurooppalaisten ja pohjois-amerikkalaisten yliopistojen kanssa ja osallistuu aktiivisena toimijana valtakunnallisiin, pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin tutkijakouluihin ja jatkokoulutusverkostoihin. Erityisen kiinteät suhteet laitoksella on pohjoismaisiin, virolaisiin ja unkarilaisiin yliopistoihin. Yhteisiä hankkeita on mm. Freiburgin, Linköpingin, Mainzin, Pariisin (Paris III), Petroskoin ja Upsalan yliopistojen kanssa. Laitos on mukana pohjoismaisessa Nordling-tutkijakouluverkostossa ja eurooppalaisessa PhDNet-Cultural Studies -jatkokoulutusverkostossa.

Laitoksella on tiiviit jatko-opiskelija- ja tutkijavaihtosuhteet mm. Budapestin, Freiburgin, Tarton, Tromssan, Upsalan ja Yorkin yliopistojen sekä INALCO:n (Pariisi) kanssa. Erasmus-sopimuksia sekä CIMO:n ja Fullbright-ohjelman Suomen kielen ja kulttuurin nuorten tutkijain ohjelmaa sekä sukukansaohjelman stipendiaattivaihtoa hyödynnetään tutkijakoulutuksessa.

Tutkimusyhteistyön kumppaneita Suomessa:

  • Helsingin yliopiston laitokset (Nykykielten laitos, Opettajankoulutuslaitos, Käyttäytymistieteiden laitos, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, sosiologia, yhteiskuntahistoria)
  • Svenska social- och kommunalhögskolan
  • Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
  • Suomen yliopistot
  • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
  • Svenska Litteratursällskapet
  • Suomalais-Ugrilainen Seura
  • Kotikielen Seura.