Tutkijaseminaari - Suomen kieli

Kuva sivulla Jatkokoulutusseminaarit

Suomen kielen tutkijaseminaarin alustava ohjelma sl 2015 on koossa. (Tapaamiskertoja voi tarvittaessa lisätä.) Kokoonnumme noin joka toinen tiistai klo 16-18 salissa 17 (päärakennuksen 4 krs). Ohjelma alla.

* Koetamme uudistaa tutkijaseminaarin työskentelyä siten, että eri vaiheissa olevat tutkijaopiskelijat voivat siitä hyötyä.
* Kehitämme seminaarista tutkijayhteisöä, joka tukee jatko-opintoja muutenkin kuin vain seminaarissa.
* Pyrimme löytämään yhteisiä keskustelunaiheita myös silloin, kun tutkimusaiheet menetelmiltään ja ongelmanasetteluiltaan ovat eriytyneitä.

Tutkijaseminaarin ohjelma sl 2015

(7.9. Järjestäytymiskokous)
22.9. Teemana väitöskirjan kysymyksenasettelu(t)
6.10.  Teemana aineisto
20.10. Teemana arviointi ja arvioinnin kriteerit
3.11. Saila Järvinen: Näytelmämuotoinen dialogi proosateksteissä
17.11. Saila Salonen: Henkilöviittaukset keskustelussa
1.12. Katriina Rapatti: Kausaalisuhteet historian kouluteksteissä

Seminaari-istunnossa 22.9. tarkastelemme väitöskirjojen ongelmanasetteluita. Kukin seminaarilainen pohtii, miksi ja miten oma tutkimuskysymys on kehittynyt sellaiseksi kuin se on. Keskustelua käydään toivottavasti myös esimerkiksi siitä,  miten ongelmanasettelu ja näkökulma on rajautunut ja miten kysymys saa motivaationsa tutkimusyhteisössä.

Tervetuloa jatko-opiskelijat, ohjaajat, tutkijat ja opettajat!

Pirjo Hiidenmaa ja Jyrki Kalliokoski, tutkijaseminaarin vetäjät

 

Päivitetty 2.11.2015