Uusi suomi-unkari sanakirja

Hankkeen tavoitteena on uusi keskikokoinen suomi-unkari sanakirja, jossa on noin 40.000 sana-artikkelia. Sanakirjan päätoimittajat ovat Ulla-Maija Forsberg ja Magdolna Kovács. Sana-artikkeleita laatii kaksi suomalais-unkarilaista työparia: Ildikó Vecsernyés ja Kaija Markus sekä Ottília Kovács ja Sanna Manner. Hanketta ovat rahoittaneet Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen kulttuurirahasto ja Alfred Kordelinin säätiö. Tällä hetkellä kaikki sana-artikkelit ovat jo valmiita ja niiden tarkastus ja korjaustyö on myös edennyt jo pitkälle. Hankkeen ajankohtaisuutta ja tarpeellisuutta korostaa se, että edellinen ja yhä käytössä oleva, keskikokoinen suomi-unkari sanakirja valmistui jo yli 50 vuotta sitten, joten siitä luonnollisesti puuttuu kokonaan viime vuosikymmenten kuluessa tapahtunut kehitys ja syntyneet uudissanat. Uusi sanakirja pyrkii vastaamaan myös kielenopetuksen tarpeisiin.

A new Finnish-Hungarian dictionary is a project that aims at creating a modern medium-sized dictionary with approximately 40 000 entries. The general editors of the dictionary are Ulla-Maija Forsberg and Magdolna Kovács, who work for the project alongside their other duties. Two Hungarian-Finnish working teams, Ildikó Vecsernyés and Kaija Markus, and Ottilia Kovács and Sanna Manner, are engaged in the project, supported by the the Finnish Ministry of Education and Culture, Finnish Cultural Foundation and the Alfred Kordelin Foundation. At the moment, all entries have been compiled and they are currently revisioned. The topicality of a new Finnish-Hungarian dictionary is highlighted by the obsoleteness of the medium-sized dictionary currently used, published 50 years ago and lacking many features required by modern developments. A new dictionary will also meet the growing needs of second language teaching, and the admission of Hungary to the European Union also underlines its importance.