Itämerensuomalaisten kielten muutos monikielisessä ympäristössä

Vuosina 2013–2016 Koneen Säätiön kieliohjelman turvin toteutettavan hankkeen tavoitteena on tutkia monikielisyyden ja kielikontaktien vaikutusta kielen muutokseen. Tarkasteltavana ovat erityisesti vepsän ja liivin kieli sekä Koillis-Viron ja Länsi-Inkerin kielikontaktitilanne. Kielikontaktilähtöisen kielen muutoksen lisäksi tavoitteena on edistää uhanalaisten itämerensuomalaisten kielten digitaalista aineistonhallintaa ja -saatavuutta. Luoteis-Venäjällä puhuttavan vepsän osalta tavoitteena on jatkaa Helsingin yliopiston tutkijayhteisön tekemiä kenttäretkiä ja siirtää painopistettä kielisosiologisten piirteiden tarkastelusta monikielisyyden ja sen eri ilmenemismuotojen havainnointiin. Liivin kielen osalta tavoitteena on hyödyntää ja saattaa digitaaliseen muotoon aiemmin tallennettuja äänitteitä. Hanke järjestää itämerensuomalaisia vähemmistökieliä käsittelevän kansainvälisen symposiumin vuoden 2015 fennougristikongressissa Oulussa (CIFU XII). Hanketta johtaa professori Riho Grünthal, jolta voi pyytää lisätietoja (riho.grunthal(at)helsinki.fi, puh. 1914 0001). Hankkeessa väitöskirjaansa valmistelevat maisterit Santra Jantunen (santra.jantunen ( at ) helsinki.fi) ja Sofia Björklöf (sofia.bjorklof ( at ) helsinki.fi).