Tutkimuksen painoalat

Kuva sivulla Tutkimuksen painoalatTutkimuksen painoaloja ovat:

  • vuorovaikutuksen tutkimus
  • kognitiivinen kielentutkimus ja konstruktiokielioppi
  • kielikontaktit, muutos ja vaihtelu
  • tekstit ja yhteiskunta
  • modernismin genret ja maailmat.

Painoalat kuvastavat laitoksen valtakunnallista ja globaalia vastuuta suomen, ruotsin, näiden sukukielten ja romanikielen ja näillä kielillä kirjoitetun kirjallisuuden tutkimuksesta. Samalla kun laitos on tietoinen omista vahvuuksistaan tutkimuksen alueella, toiminnan suunnittelussa ja tavoitteissa otetaan huomioon sen poikkeuksellinen asema oman alansa kansallisena ja kansainvälisenä keskuksena.