Tutkimus ja jatkokoulutus

Kuva tutkimuksesta

Laitoksen tutkimus on laadukasta ja arvostettua. Väitöskirjoja valmistuu vuosittain useita ja pro gradu -töitä useita kymmeniä (ks. Opinnäytetyöt).

Laitoksen oppiaineet ovat menestyneet erinomaisesti Helsingin yliopiston kansainvälisissä tutkimuksen arvioinneissa.

Lähitulevaisuuden tavoitteena on laitoksen oppiaineiden yhteisten tutkimusalojen ja -hankkeiden sekä metodologisen yhteistyön vahvistaminen. Keskeistä on nykyisten tutkimushankkeiden yhteistyö ja uusien yhteisten hankkeiden rakentaminen yli oppiaine- ja kielirajojen. Jatkokoulutusta ja kansainvälisiä yhteyksiä kehitetään ennestään.

Laitoksen opetus on tutkimuslähteistä. Tutkimushankkeissa työskentelevät tutkijat opettavat, ja periodijärjestelmä mahdollistaa opetushenkilökunnan tutkimuskaudet. Tutkijakoulutettavien ja post doc -tutkijoiden asiantuntemusta hyödynnetään opetuksessa ja opinnäytteiden ohjauksessa.

Tieteidenvälisyys ja kansainvälisyys kuuluu tutkimustoiminnan profiiliin. Laitoksen tutkimusyhteistyön kumppanit on kerrottu Tutkimusyhteistyö-sivulla.

Laitoksella on omat huomattavat kieliaineistot, keskeisimpinä Muoto-opin arkisto sekä suomen ja ruotsin keskustelupuheen aineistot. Aineiston digitointiin on panostettu (ks. esimerkiksi Digitaalinen muoto-opin arkisto).