__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

Laitoksen rooli yhteiskunnassa

Kuva sivulla Yhteiskunnallinen vuorovaikutus: vilkas keskustelu yliopiston pienessä juhlasalissa

Laitoksen henkilöstö toimii asiantuntijoina eri organisaatioiden, säätiöiden ja seurojen toimielimissä ja valtionhallinnon työryhmissä ja toimikunnissa. Huomattava osa laitoksen tieteellistä julkaisuista leviää laajasti myös tiedeyhteisön ulkopuolelle. Laitoksen opettajat ja tutkijat julkaisevat ahkerasti myös kielen ja kirjallisuuden oppikirjoja ja tietokirjallisuutta, kirjoittavat päivälehtiin sekä esiintyvät sähköisissä viestimissä.

Laitos kouluttaa tulevia äidinkielen ja kirjallisuuden ja ruotsin sekä suomi toisena kielenä -opettajia peruskouluihin, lukioihin ja muihin oppilaitoksiin. Opettajiksi opiskelevien tarpeet otetaan huomioon tutkintovaatimuksissa ja opetuksessa. Kielen ja kirjallisuuden opetukseen suuntautuvan opetuksen suunnittelussa laitos toimii yhteistyössä laitoksesta valmistuneiden työelämässä toimivien opettajien, opettajajärjestöjen ja opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Laitoksessa on jatkuvasti käynnissä useita peruskoulun kielen ja kirjallisuuden opetukseen liittyviä tutkimushankkeita. Huomattava osa laitoksen henkilöstöstä toimii Ylioppilastutkintolautakunnan varsinaisina ja apujäseninä.

Laitos on aktiivinen erityisesti opettajien täydennyskoulutuksessa (äidinkielen ja kirjallisuuden opetus, ruotsin kielen opetus, suomi toisena kielenä -opetus) yhteistyössä Palmenian, Opetushallituksen sekä mm. CIMOn kanssa.

Monet laitoksen opiskelijoista työskentelevät valmistuttuaan valtionhallinnossa, yritysmaailmassa ja eri organisaatioissa kääntäjinä, toimittajina, kustannustoimittajina, tiedottajina ja kouluttajina. Alumnien ammattitaitoa hyödynnetään suunniteltaessa työelämäopintoja ja etsittäessä opiskelijoille harjoittelupaikkoja.

Laitoksen läheisimpiä yhteistyökumppaneita ovat: