__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

Laitoksen tehtävä

Kuva sivulla Laitoksen tehtävä: Kansalliskirjaston kupoli

Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksella on suomalaisessa yhteiskunnassa selkeä tehtävä: se tuottaa erityisesti Suomessa ja sen lähialueilla, mutta myös laajemmin kansainvälisesti hyödynnettävää tieteellistä tietoa suomesta, ruotsista ja niiden sukukielistä sekä näillä kielillä kirjoitetusta kirjallisuudesta. Laitos on arvostettu asiantuntija kielipoliittisissa kysymyksissä olipa kyse maan virallisista kielistä tai saamesta, muista suomalais-ugrilaisista kielistä ja niiden asemasta Suomen ulkopuolella sekä pohjoismaisissa kielikysymyksissä.

Laitos kantaa erityisvastuuta suomen ja ruotsin asemasta tieteen ja tieteestä viestimisen kielenä. Laitoksessa annetaan opetusta tietokirjallisuudesta ja tietokirjoittamisesta.

Laitoksesta valmistuu monipuolisia kielen ja kirjallisuuden ammattilaisia mm. opettajiksi, kääntäjiksi, toimittajiksi, tiedottajiksi, kielen- ja tekstinhuoltajiksi ja tutkijoiksi. Laitos on valtakunnallisesti suurin suomen ja ruotsin kielen opettajien kouluttaja. Se kantaa valtakunnallista vastuuta nk. harvinaisten kielten eli mm. suomalais-ugrilaisten kielten sekä islannin, norjan, tanskan ja färin opetuksesta ja tutkimuksesta. Yhtenä laitoksen oppiaineista on Suomen kieli ja kulttuuri, joka on tarkoitettu muualla kuin Suomessa kouluopintonsa suorittaneille opiskelijoille. Lisäksi laitos vastaa Helsingin yliopiston kansainvälisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden kielitaito-opetuksesta ja humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden tieteellisen kirjoittamisen sekä kääntäjien suomen ja ruotsin kielen opetuksesta Helsingin yliopistossa. Laitos on Suomen ainoa äidinkieleltään ruotsinkielisiä kääntäjäopiskelijoita kouluttava yksikkö.

Laitos koordinoi Kirjallisuudentutkimuksen valtakunnallista tutkijakoulua sekä osallistuu aktiivisesti monen muun tutkijakoulun ja tutkijaverkoston toimintaan (ks. tarkemmin tutkimusyhteistyöstä).