__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

Suunnitelmat

Kuva sivulla Suunnitelmat: maatie ja vuorimaisemat

Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos aloitti toimintansa 1.1.2010. Uuden laitoksen kokoonpanoon kuuluu kolme aikaisemmin itsenäisinä yksikköinä toiminutta Helsingin yliopiston laitosta, pohjoismaisten kielten ja pohjoismaisen kirjallisuuden laitos, suomalais-ugrilainen laitos sekä suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos.

Kolmivuotiskauden 2010–2012 päätavoite on uuden laitosyhteisön rakentaminen ja toimivan yhteisöllisyyden vahvistaminen uudessa laitoskokonaisuudessa. Keskeinen seikka yhteisöllisyyden rakentumisessa on kaksikielisyyden toteuttaminen käytännössä (sekä hallinnossa että opetuksen ja tutkimuksen arjessa) ja laitosyhteisön monikielisyyden tunnustaminen. Laitosyhteisön jäseniä rohkaistaan aitoon monikielisyyteen ja kielelliseen suvaitsevaisuuteen ja tasa-arvoon.

Visio 2012

Vuonna 2012 suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos on monikielinen ja -kulttuurinen kokonaisuus. Sen tutkimus on kansallisesti merkittävää ja kansainvälisesti korkeatasoista. Laitoksen opetus perustuu tuoreeseen ja korkeatasoiseen tutkimukseen, ja opetusta kehitetään jatkuvasti opiskelijoiden ja henkilöstön yhteistyönä. Laitoksen hallinto on hoidettu ammattitaitoisesti. Laitos on vakiinnuttanut asemansa alansa kansainvälisesti parhaana ja monipuolisimpana tutkimusyksikkönä, kielen ja kirjallisuuden ammattilaisten kouluttajana ja aktiivisena toimijana kielen ja kulttuurin kysymyksissä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Strategiset tavoitteet 2010–2012:

  • uuden laitoksen yhteisöllisyyden ja sujuvan monikielisen toimintaympäristön rakentaminen
  • laitoksen oppiaineiden tutkimus- ja jatkokoulutusyhteistyön kehittäminen ja koko laitoksen yhteisten (oppiainerajat ylittävien) tutkimuksen painopistealojen vahvistaminen ja nousevien alojen tukeminen
  • laitoksen kansainvälisten yhteyksien monipuolistaminen ja tiivistäminen erityisesti tutkimuksen painopistealoilla
  • laitoksen oppiaineiden opetusyhteistyön kehittäminen ja monikielisyyden huomioiminen opetuksessa
  • hallinnon sujuvien käytänteiden vakiinnuttaminen ja hallinnon resurssien turvaaminen.