__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

Opetuksen kehittäminen

Kuva sivulla Opetuksen kehittäminen: opiskelijat ja opettajat kehittämässä opetusta

Laitoksen oppiaineiden opetus on korkeatasoista ja tutkimuslähtöistä. Tutkimushankkeissa työskentelevät tutkijat opettavat, ja periodijärjestelmä mahdollistaa opetushenkilökunnan tutkimuskaudet. Tutkijakoulutettavien ja post doc -tutkijoiden asiantuntemusta hyödynnetään opetuksessa ja opinnäytteiden ohjauksessa. Opiskelijat perehdytetään laitoksella tehtävään tutkimukseen jo perusopintojen aikana, ja he osallistuvat laitoksen tutkimushankkeisiin. Tutkimuksen ja opetuksen yhteyttä vahvistetaan edelleen.

Opetusta kehitetään jatkuvasti opettajien, tutkijoiden, opetushallinnosta vastaavan muun henkilöstön ja opiskelijoiden yhteistyönä. Opiskelijoiden ja opettajien yhteistyötä pyritään vahvistamaan etsimällä uusia vaihtoehtoisia tapoja kehittää ja suunnitella opetusta yhdessä. Tavoitteena on käydä laitoksen henkilöstön ja opiskelijoiden kesken mahdollisimman paljon keskustelua ja ajatustenvaihtoa mm. opetuksellisista ratkaisuista, yhteisistä menettelytavoista ym. käytännön asioista.

OKE-blogi

Laitoksemme on perustanut blogin opetuksen kehittämistä varten (OKE-blogin): http://blogs.helsinki.fi/norsu-oke/opiskelukokonaisuusuudistus/.

Tervetuloa blogiin kommentoimaan laitoksen suunnitelmia!

Opetuksen kehittämistyöryhmä (OKE)

Laitoksen opetuksen kehittämisryhmä (OKE) käynnisti toimintansa vuonna 2010. Opetuksenkehittämisryhmän lisäksi laitoksella toimii myös muita opetuksen kehittämisen työryhmiä (esim. oppiainekohtaisia).

Laitoksella toimii myös jatko-opintojen kehittämisryhmä (JAKE).

Lammi-seminaari

Lammi-seminaari on laitoksen opiskelijoiden ja henkilöstön yhteinen opetuksenkehittämisseminaari, joka järjestetään kahden vuoden välein Lammin biologisella asemalla.

Edellinen seminaari pidettiin 8.-9.11.2010.