__________________________

Flamma

__________________________

Flamma

__________________________

Twitter

@NorsuLaitos

facebook

Kotimainen kirjallisuus

facebook

Nordica

facebook

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

facebook

Suomen kieli

facebook

Suomen kieli ja kulttuuri

 

__________________________

 

Johtaja ja laitosneuvosto

Kuva sivulla Laitoksen hallinto

Laitoksen johtaja

  • johtaa ja valvoo laitoksen toimintaa
  • päättää laitoksen sisäisistä asioista ellei asia säädöksen tai määräyksen mukaan kuulu jonkun muun toimivaltaan
  • vastaa laitoksen yleisestä toiminnasta sekä henkilöstöhallinnosta ja sen toteutumisesta yliopiston henkilöstöpolitiikan mukaisesti
  • vastaa laitoksen taloudesta, tuloksesta ja tehokkuudesta.

Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksen johtajana toimii prof. Hanna Lehti-Eklund. Varajohtaja on prof. Jyrki Nummi.

 

Laitosneuvosto

Laitosneuvosto kehittää laitoksen johtajan johdolla laitoksen toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian, tiedekunnan tavoiteohjelman ja laitoksen toimintasuunnitelman mukaisesti. Laitosneuvosto on laitoksen monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii laitoksen johtaja. Laitosneuvoston toimikausi on neljä vuotta, kuitenkin niin, että opiskelijajäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi.

Lisätietoa laitosneuvoston toiminnasta voi lukea Flamma-intranetistä. Lisätietoa antaa myös laitosneuvoston sihteeri Tiina Kärki.