Svensk översättning

Svensk översättning

Inom svensk översättning inkl. nordisk översättning får studenten professionell kompetens för översättarens, tolkens, språkvårdarens och -konsultens arbete inom det två- och flerspråkiga Finland och Norden. Utbildningen lämpar sig också för andra arbetsuppgifter som språkexpert inom den offentliga sektorn, näringslivet och internationell kommunikation. Studenten får en gedigen språk-, kultur- och översättningsteoretisk grund samt förmåga att använda IKT som stöd för sin professionella verksamhet, en fördjupning i olika specialområden och deras fackspråk och översättning av dem samt basfärdigheter inom forskning.

 

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Unionsgatan 40
Postadress: PB 24, 00014 Helsingfors universitet
Telefon: 02941 22513, 02941 22512
E-post: nordica-kansli(at)helsinki.fi
>> Personal

Nordica på Facebook

Opas opintojen alkuun / För dig som inleder dina studier

Se infohäftet för NPO (nordiska språk, andra inhemska språket) och infohäftet för NNS (nordiska språk, modersmålslinjen).


Studier i läroämnet

* För att logga in på universitetets intranät Flamma krävs användartillstånd till universitetets datanät.

** Studiehandboken i WebOodi kan läsas utan inloggning.