Grundstudier i svenska för översättare

Biämneshelheten NNS100K Grundstudier i svenska för översättare (25 sp) är avsedd för studenter med svenska som modersmål inom andra (språk)ämnen och översättningsämnen (engelsk, fransk, rysk eller tysk översättning).

 

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Unionsgatan 40
Postadress: PB 24, 00014 Helsingfors universitet
Telefon: 02941 22513, 02941 22512
E-post: nordica-kansli(at)helsinki.fi
>> Personal

Studier i läroämnet

* För att logga in på universitetets intranät Flamma krävs användartillstånd till universitetets datanät.

** Studiehandboken i WebOodi kan läsas utan inloggning.