Grundstudier i svenska för översättare

Studiehelheten NNS100K Grundstudier i svenska för översättare (25 sp) är avsedd för studenter med svenska som modersmål inom andra (språk)ämnen och översättningsämnen (engelsk, fransk, rysk eller tysk översättning).

 

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Unionsgatan 40
Postadress: PB 24, 00014 Helsingfors universitet
>> Personal

Studier i läroämnet

* För att logga in på universitetets intranät Flamma krävs användartillstånd till universitetets datanät.