Suomen kieli kääntäjille

Kääntäjiksi opiskeleville on omat suomen kielen perusopinnot. Niiden suorittaminen on pakollista kaikille humanistisen tiedekunnan opiskelijoille, joiden pääaineena on käännösaine.  Suomen kielen perusopinnoissa opiskelija tutustuu suomen kieleen kääntämisen näkökulmasta. Tavoitteena on, että opiskelija oppii analysoimaan suomen kielen rakennetta sekä sen suhdetta merkityksen muodostumiseen.  Lisäksi perusopintoihin kuuluu kielenhuoltoa ja kieltä eri käyttöyhteyksissään tarkastelevia opintojaksoja. 

Kääntäjäksi opiskeleva voi halutessaan suorittaa myös suomen kielen aineopinnot, joissa hän saa haltuunsa teksti- ja keskustelunanalyysin peruskäsitteet, tutustuu sanaston ja nimistön tutkimuksen keskeisiin kysymyksiin ja harjaantuu kielen ilmiöiden havainnointiin ja niiden tieteelliseen käsittelyyn. Kaikille yhteisten opintojaksojen lisäksi opiskelija suorittaa aineopintojen valinnaisissa opinnoissa yhden tai useamman erikoisalan opintoja.  Opiskelija omaksuu myös suomen kielen ammattilaisilta vaadittavia työelämätietoja ja -taitoja.

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Fabianinkatu 33 (4. krs)
Postiosoite: PL 3, 00014 Helsingin yliopisto
Puhelinnumero: 02941 24342

Opettajat:

Opetustiedot, tutkintovaatimukset ja opiskelua koskevat ohjeet

Opetustiedot, tutkintovaatimukset ja opiskelua koskevat ohjeet on julkaistu Flamma-intranetissä ja WebOodissa. Flamma vaatii kirjautumisen Helsingin yliopiston atk-tunnuksilla.