Suomen kieli ja kulttuuri (in English)

Kuva sivulla Suomen kieli ja kulttuuri

Suomen kieli ja kulttuuri on tarkoitettu maahanmuuttajille ja kansainvälisille opiskelijoille, jotka eivät ole saaneet korkeakoulukelpoisuuttaan Suomessa sekä niille opiskelijoille, jotka ovat kirjoittaneet Suomessa ylioppilaskirjoituksissa suomen toisena kielenä. Suomen kielen taitoisina opiskelijat voivat paremmin hyödyntää omaa kielitaitoaan sekä kielten ja kulttuurien tuntemustaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Valmistuttuaan he voivat opettaa suomea, toimia kääntäjinä tai muuten suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin asiantuntijoina erilaisissa työtehtävissä Suomessa ja ulkomailla. Kielitaitoisille asiantuntijoille on pysyvää kysyntää työmarkkinoilla - ei vain käännös- ja opetustehtävissä vaan monilla eri aloilla.

Opinnoissa perehdytään suomen kielen rakenteeseen, variaatioon ja käyttöön sekä Suomen kirjallisuuteen, kulttuuriin ja historiaan. Opintojen edetessä laajennetaan ja syvennetään opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan kielen, maan ja kulttuurin tuntemusta sekä kehitetään kielellistä ilmaisutaitoa.

Laitos on tehnyt pioneerityön suomi toisena ja vieraana kielenä -opetuksen kehittämisessä ja saavuttanut tällä alalla aseman maan keskeisenä opetuspaikkana. Opetuksen sisällöt ja menetelmät on luotu omin voimin, ja myös alan opetusta tukeva tutkimus on vakiintunut. Laitoksen opettajat ovat tehneet alan tärkeimmät oppikirjasarjat ja runsaasti niihin liittyvää oheismateriaalia; näitä käytetään suomen opetuksessa sekä Suomessa että ulkomailla. Laitoksen asiantuntemusta on hyödynnetty myös alan täydennyskoulutuksessa.

 

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Fabianinkatu 33 (5. krs)
Postiosoite: PL 3, 00014 Helsingin yliopisto

Lisätietoa hakijapalveluista.


Oppiaineen henkilökunta >>

facebook

 

Opetustiedot 20172018 ja ilmoittautuminen

Suomen kielen ja kulttuurin perus- ja aineopinnot kuuluvat Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelmaan (KOK) ja syventävät opinnot Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelmaan (SUKU). Katso tarkat kurssikuvaukset ja mahdolliset muutokset aina WebOodista.

Kursseille ilmoittautumisesta on kerrottu oppiaineen sivuilla Flammassa.


Suomen kieli ja kulttuuri muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

Suomen kielessä ja kulttuurissa on rajoituksenalainen opinto-oikeus. Oikeuden voi saada seuraavin tavoin (laitoksen johtajan päätös 2014:19):

 1. Suomen kielen kielitaito-opintoihin kuuluvan Suomi 6 -kurssin vähintään arvosanalla 4/5 suorittaneet opiskelijat saavat automaattisesti oikeuden aloittaa Suomen kielen ja kulttuurin opinnot sivuaineenaan. Lisätietoja kurssista täältä.
 2. Opiskelija suorittaa tasokokeen vähintään arvosanalla 4/5. Tasokoe järjestetään kahdesti vuodessa, syyslukukauden ja kevätlukukauden alussa.
 3. Opiskelija on suorittanut Yleisten kielitutkintojen tason 4. Lisätietoja kielitutkinnosta täältä.
 4. Opiskelija on käynyt Helsingin yliopiston Kielipalveluiden Suomi 6 -kurssi ja saanut arvosanaksi vähintään 4/5 (ks. lisätietoja täältä).
 5. Opiskelija on suorittanut lukion suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeen ja saanut arvosanaksi vähintään cum laude approbatur.

  Päätös astuu voimaan 31.8.2014. Ennen tätä päivämäärää suoritetut tasokokeet ja tentit arvosanalla 3/5 antavat edelleen opinto-oikeuden sivuaineopiskelijalle.

 

Syyslukukauden 2017 tasokoe järjestetään maanantaina 4.9.2017 klo 8.00–11.00 (Metsätalo, sali 6). Kevätlukukauden 2018 tasokoe järjestetään maanantaina 15.1.2018 klo klo 8.00–11.00 (päärakennus, sali 12). Lisätietoa tasokokeeseen valmistautumisesta on täällä. Niille, joiden kirjallinen koe hyväksytään, järjestetään suullinen koe heti kirjallisen kokeen jälkeen seuraavana tai sitä seuraavana päivänä. Kutsu suulliseen kokeeseen lähetetään sähköpostitse. Kutsussa ilmoitetaan myös tarkka kellonaika. Tasokokeeseen ilmoittaudutaan sähköpostitse Taija Uddille (taija.udd@helsinki.fi).

Uusintakuulustelu

Suomen kielen ja kulttuurin oppiaineen uusintakuulustelut lukuvuonna 2017–2018 järjestetään seuraavasti:

Syyslukukauden 2017 uusintakuulustelu on 2.2.2018 klo 12.00–14.00 (Yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33, sali 1). Kuulusteluun ilmoittaudutaan WebOodissa 8.1.2018–24.1.2018, mutta opiskelijan pitää ottaa yhteyttä sähköpostitse opettajaan ennen ilmoittautumista.

Kevätlukukauden 2018 uusintakuulustelu on 8.6.2018 klo 12.00–14.00 (Yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33, sali 1). Kuulusteluun ilmoittaudutaan WebOodissa 14.5.2018–30.5.2018, mutta opiskelijan pitää ottaa yhteyttä sähköpostitse opettajaan ennen ilmoittautumista.


Uusintakuulusteluun voi osallistua vain, jos on osallistunut kurssiin ja sen loppukuulusteluun.


Tutkintovaatimukset ja ohjeita opiskeluun

Tutkintovaatimukset on julkaistu myös sähköisessä opinto-oppaassa WebOodissa:
>> Tutkintovaatimukset WebOodissa.

Opiskelua koskevat ohjeet on julkaistu yliopiston intranetissä Flammassa. Flamman käyttö vaatii kirjautumisen Helsingin yliopiston atk-luvalla.
>> Flamma.

Skk:n etusivu Flammassa löytyy täältä, jossa on ohjeita mm. seuraavista aiheista:

 • tentit (mm. kirjallisuus, kesätentit, uusintatentit, tentteihin ilmoittautuminen)
 • opintojen ohjaus ja HOPS
 • tutkintorakenne
 • opiskelu ulkomailla
 • työharjoittelu
 • pro gradu
 • suomen kieli sivuaineena (opinto-oikeudet ja sivuaineopiskelijan tutkintovaatimukset)
 • laitoksen tiedotuskäytännöt.