Suomen kieli

Suomen kieli

Suomen kielen opinnoissa huomion kohteena on kieli eri ilmiöineen: puhutun ja kirjoitetun suomen ominaispiirteet ja erot, suomi äidinkielenä ja toisena kielenä, suomen kieli sukukieltensä ja muiden maailman kielten joukossa. Opinnoissa käsitellään myös nykysuomen moninaista alueellista, sosiaalista ja tilanteista vaihtelua ja Suomea kieliyhteisönä sekä kielellistä vuorovaikutusta. Opintojen aikana on mahdollisuus hakea työharjoitteluun sekä opiskeluvaihtoon ulkomaille mm. Erasmus-vaihdon kautta.

Suomen kielen opiskelija kouluttautuu kielen ammattilaiseksi, joka pystyy käsittelemään asiantuntevasti suomen kieltä ja jolla on monipuolinen tieteellinen näkemys kielestä, sen merkityksestä ihmiselle ja sen asemasta kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Työelämässä suomen kielen maistereita toimii mm. äidinkielen ja kirjallisuuden opettajina, suomi toisena kielenä -opettajina, toimittajina, tiedottajina, tutkijoina ja kielikonsultteina.

 

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Fabianinkatu 33 (4. krs)
Postiosoite: PL 3, 00014 Helsingin yliopisto
Puhelinnumero: 02941 24342
Oppiaineen henkilökunta >>

facebook

 

Lisätietoa

* Flamma vaatii kirjautumisen Helsingin yliopiston atk-tunnuksilla.