Suomen kieli

Suomen kieli

Suomen kielen opinnoissa huomion kohteena on kieli eri ilmiöineen: puhutun ja kirjoitetun suomen ominaispiirteet ja erot, suomi äidinkielenä ja toisena kielenä, suomen kieli sukukieltensä ja muiden maailman kielten joukossa. Opinnoissa käsitellään myös nykysuomen moninaista alueellista, sosiaalista ja tilanteista vaihtelua ja Suomea kieliyhteisönä sekä kielellistä vuorovaikutusta. Opintojen aikana on mahdollisuus hakea työharjoitteluun sekä opiskeluvaihtoon ulkomaille mm. Erasmus-vaihdon kautta.

Suomen kielen opiskelija kouluttautuu kielen ammattilaiseksi, joka pystyy käsittelemään asiantuntevasti suomen kieltä ja jolla on monipuolinen tieteellinen näkemys kielestä, sen merkityksestä ihmiselle ja sen asemasta kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Työelämässä suomen kielen maistereita toimii mm. äidinkielen ja kirjallisuuden opettajina, suomi toisena kielenä -opettajina, toimittajina, tiedottajina, tutkijoina ja kielikonsultteina.

 

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Fabianinkatu 33 (4. krs)
Postiosoite: PL 3, 00014 Helsingin yliopisto
Puhelinnumero: (09) 191 24342
Faksi: (09) 191 23329
Sähköposti: ssu-info(at)helsinki.fi
>> Oppiaineen henkilökunta

 

Opetustiedot 2013 - 2014

Opetustiedot löytyvät Alma-intranetistä sekä WebOodista.

Kursseille ilmoittautumisesta on kerrottu yliopiston intranetissä Almassa (vaatii kirjautumista Helsingin yliopiston atk-tunnuksilla).

 

Tutkintovaatimukset ja ohjeita opiskeluun

Tutkintovaatimukset on julkaistu sähköisessä opinto-oppaassa WebOodissa (ei vaadi kirjautumista) ja oppiaineen opinto-oppaassa Almassa (vaatii kirjautumista Helsingin yliopiston atk-tunnuksilla).

Opiskelua koskevat ohjeet on julkaistu oppiaineen opinto-oppaassa Almassa.

Almassa on ohjeita mm. seuraavista aiheista:

  • tentit (mm. kirjallisuus, kesätentit, uusintatentit, tentteihin ilmoittautuminen)
  • opintojen ohjaus ja HOPS
  • tutkintorakenne
  • opiskelu ulkomailla
  • työharjoittelu
  • pro gradu
  • suomen kieli sivuaineena (opinto-oikeudet ja sivuaineopiskelijan tutkintovaatimukset)
  • laitoksen tiedotuskäytännöt.