Welcome Fair
SUOMEN KIELEN KURSSIT HELSINGIN YLIOPISTON VIERASKIELISILLE OPISKELIJOILLE (in English)

Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksen järjestämät kurssit on tarkoitettu vain yliopistossa kirjoilla oleville vierailija- (visiting student), vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille eikä erillisten opintojen suoritusoikeutta myönnetä kielitaito-opintojen suorittamista varten. Opetusta on kolmella eri kampuksella: keskustakampus, Viikki ja Kumpula. Helsingissä suomea voit opiskella myös mm. yliopiston kielikeskuksessa, kesäyliopistossa, työväenopistoissa, aikuisoppilaitoksissa ja yksityisissä kielikouluissa. Erilaisia suomen kielen kursseja voi etsiä mm. internet-sivulta, jossa on listattuna suomen opetusta paikkakunnittain ja tasoittain.

Kesäkurssi (A1)

Finnish for Beginners -kurssi on tarkoitettu niille Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille, jotka eivät ole vielä opiskelleet suomen kielen kurssilla. Kurssi lähtee liikkeelle alkeista, mutta siihen voivat osallistua myös sellaiset opiskelijat, jotka osaavat suomea vähän, esimerkiksi tervehdyksiä ja muita fraaseja. Kaikkien opiskelijoiden on hyvä tutustua verkkomateriaaliin A Taste of Finnish (http://tasteoffinnish.fi/) ennen kurssin alkua. Tarkempi aikataulu on tässä. Ilmoittautuminen WebOodissa. Etsi kurssi WebOodista koodilla 405601. JOS SINULLA EI VIELÄ OLE OMIA WEBOODI-TUNNUKSIA, VOIT ILMOITTAUTUA SUORAAN KURSSIN OPETTAJALLE, IRENE WICHMANILLE (irene.wichman@helsinki.fi).  Lisätietoa saa Yrjö Laurannolta (yrjo.lauranto (at) helsinki.fi).


Alkeiskurssit (A1.1-A1.2) vaihto-opiskelijoille

Kurssit on tarkoitettu ensisijaisesti niille vaihto-opiskelijoille, jotka opiskelevat Helsingin yliopistossa 1-2 lukukautta. Opetusta on 2 - 4 tuntia viikossa. Ilmoittautuminen on WebOodissa. Käytä ilmoittautuessasi tunnistetta 405786 alkeis- ja 405787 jatkokurssia varten.

Ilmoittautuminen
syyslukukauden 2016 kursseille alkaa 30.8. klo 9.00 ja loppuu 8.9. klo 23.59. Ilmoittautuminen kevätlukukauden 2017 kursseille alkaa 10.1. klo 9.00 ja loppuu 13.1. kello 23.59.

Jos myöhästyt ilmoittautumisesta, voit kysyä kurssin opettajalta, onko kurssilla vielä tilaa.


Syyslukukauden 2016 opetus:

Alkeiskurssit vaihto-opiskelijoille


Kevätlukukauden 2017 opetus:

Alkeiskurssit vaihto-opiskelijoille

Jatkokurssi vaihto-opiskelijoille

Perus- ja keskitason kurssit (A1.1 – B2.1) tutkinto- ja jatko-opiskelijoille

Kurssit on suunniteltu erityisesti Helsingin yliopiston tutkinto- ja jatko-opiskelijoille. Opetusta on 4 - 6 tuntia viikossa riippuen siitä, kuinka nopeasti opiskelija haluaa edetä kieliopinnoissaan. Kursseihin sisältyy paljon itsenäistä työskentelyä ja ryhmätöitä.

Kaikkien kurssien ilmoittautuminen on WebOodissa. Käytä ilmoittautuessasi kunkin kurssin kuvauksessa mainittua kurssikoodia.


Ilmoittautumisaika syyslukukauden 2016 kursseille alkaa 30.8. klo 9.00 ja loppuu 8.9. klo 23.59. Ilmoittautumisaika kevätlukukauden 2017 kursseille alkaa 10.1. klo 9.00 ja loppuu 13.1. kello 23.59.

Jos myöhästyt ilmoittautumisesta, voit kysyä kurssin opettajalta, onko kurssilla vielä tilaa.

Syyslukukauden 2016 opetus:

Suomi 1 (1 A+B)

Intensiivinen suomen alkeiskurssi (Suomi 1A+B ja 2A)

Suomi 2 (2 A+B)

Suomi 3

Suomi 4

Suomi 5

Suomi 6

Kuuntele ja kirjoita

Kirjoita ja keskustele

Kevätlukukauden 2017 opetus:

Suomi 1 (1 A+B)

Suomi 2 (2 A+B)

Intensiivinen suomen jatkokurssi (Suomi 2B + 3)

Suomi 3

Suomi 4

Suomi 5

Suomi 6

Kuuntele ja kirjoita

Johdatus Suomen kieleen ja kulttuuriin (25 op)

Opintokokonaisuus (25 op) koostuu vähintään kolmesta eri kielitaitokurssista (välillä Suomi 2 – Suomi 6) ja lisäksi erikseen sovittavasta Suomen kieltä, kulttuuria tai yhteiskuntaa koskevasta suorituksesta (7 op). Suomen kieltä, kulttuuria tai yhteiskuntaa koskevan osion suoritustapa sovitaan vastuuopettajan kanssa: Sari Päivärinne sari.paivarinne(at)helsinki.fi Lue lisää.

Ylimmän tason kurssit (B2-C2)

Ne opiskelijat, joiden kielitaito on jo hyvä (vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2.1) voivat parantaa kirjoitetun tai puhutun suomen kielen taitojaan osallistumalla Suomen kielen ja kulttuurin oppiaineen kursseille tai halutessaan ottaa sen sivuaineekseen. Suomen kieli ja kulttuuri -oppiaineen opetus on avointa kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille, joilla on vaadittava kielitaito. Kielitaidon voi todistaa muun muassa tasokokeella.


Lisätietoa

Käyntiosoite: Fabianinkatu 33 (4. krs, huone 4005)
Postiosoite: PL 3, 00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: +358-(0)50-318 2365
Sähköposti: yrjo.lauranto(at)helsinki.fi