Welcome Fair
SUOMEN KIELEN KURSSIT HELSINGIN YLIOPISTON VIERASKIELISILLE OPISKELIJOILLE (in English)

Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksen järjestämät kurssit on tarkoitettu vain yliopiston vaihto-opiskelijoille ja yliopistossa kirjoilla oleville opiskelijoille eikä erillisten opintojen suoritusoikeutta myönnetä kielitaito-opintojen suorittamista varten. Opetusta on neljällä eri kampuksella: keskustakampus, Viikki, Kumpula ja Meilahti. Helsingissä suomea voit opiskella myös mm. yliopiston kielikeskuksessa, kesäyliopistossa, työväenopistoissa, aikuisoppilaitoksissa ja yksityisissä kielikouluissa. Erilaisia suomen kielen kursseja voi etsiä mm. internet-sivulta, jossa on listattuna suomen opetusta paikkakunnittain ja tasoittain.

Jos olet aloittanut opintosi ennen 1.8.2011, tutkintoosi saattaa kuulua pakollisia suomen kielitaito-opintoja. Siinä tapauksessa ota yhteyttä amanuenssiin.

 

Alkeiskurssit (A1.1-A1.2) vaihto-opiskelijoille

Kurssit on tarkoitettu ensisijaisesti niille vaihto-opiskelijoille, jotka opiskelevat Helsingin yliopistossa 1-2 lukukautta. Opetusta on neljä tuntia viikossa. Ilmoittautuminen on WebOodissa. Käytä ilmoittautuessasi tunnistetta 405786 alkeis- ja 405787 jatkokurssia varten.

Ilmoittautumisaika

syyslukukauden 2013 kursseille alkaa 2.9.2013 kello 09.00 ja loppuu 4.9. kello 23.59.
kevätlukukauden 2014 kursseille alkaa 7.1.2014 kello 09.00 ja loppuu 10.1. kello 23.59.

Jos myöhästyit ilmoittautumisesta, voit kysyä kurssin opettajalta vieläkö kurssilla olisi tilaa.

Syyslukukauden 2013 opetus
Kevätlukukauden 2014 opetus


Perus- ja keskitason kurssit (A1.1 – A1.2) tutkinto- ja jatko-opiskelijoille

Kurssit on suunniteltu erityisesti Helsingin yliopiston tutkinto- ja jatko-opiskelijoille. Opetusta on 2-6 tuntia viikossa riippuen siitä, kuinka nopeasti opiskelija haluaa edetä kieliopinnoissaan. Kursseihin sisältyy paljon itsenäistä työskentelyä ja ryhmätöitä.

Alkeiskurssien ilmoittautuminen on WebOodissa. Käytä ilmoittautuessasi tunnistetta 405601.
Ilmoittautumisaika syyslukukauden 2013 kursseille alkaa 2.9. kello 09.00 ja loppuu 4.9. kello 23.59. Ilmoittautumisaika kevätlukukauden 2014 kursseille alkaa 7.1. kello 09.00 ja loppuu 10.1. kello 23.59.

Muiden kurssien ilmoittautuminen
on yliopiston päärakennuksessa Suomen kielen ja kulttuurin oppiaineen käytävällä (Fabianinkatu 33, 5. kerros). Syyslukukauden 2013 kurssien ilmoittautumisaika on 2.-4.9. joka päivä kello 9.00–16.00. Samalla voi ilmoittautua tasokokeeseen. Kevätlukukauden 2014 kurssien ilmoittautumisaika on 7.-10.1. joka päivä kello 9.00–15.00. Samalla voi ilmoittautua tasokokeeseen.
Jos myöhästyit ilmoittautumisesta, voit kysyä kurssin opettajalta, vieläkö kurssilla olisi tilaa.
 Huom! Kurssien tutkintovaatimukset ja nimet ovat muuttuneet (suluissa vanhat nimet).

Syyslukukauden 2013 opetus
- Suomi 1 A + B (Peruskurssi 1 +2)
- Suomi 2 A + B (Peruskurssi 3 + 4)

- Suomi 3 (Peruskurssi 5, huom. ryhmä myös Viikissä)

- Suomi 4 (Jatkokurssi 1)

- Suomi 5 (Jatkokurssi 2)

- Suomi 6
(Jatkokurssi 3)
- Kuuntele ja kirjoita

Kevätlukukauden 2014 opetus

- Suomi 1 A + B (Peruskurssi 1 + 2)
-
Suomi 2 A + B (Peruskurssi 3 + 4)
-
Suomi 3 (Peruskurssi 5)
-
Suomi 4 (Jatkokurssi 1)
-
Suomi 5 (Jatkokurssi 2)
-
Suomi 6 (Jatkokurssi 3)
-
Kuuntele ja kirjoita
- Kirjoita ja keskustele

Ylimmän tason kurssit (B2-C2)

Ne opiskelijat, joiden kielitaito on jo hyvä (vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2.1) voivat parantaa kirjoitetun tai puhutun suomen kielen taitojaan osallistumalla Suomen kielen ja kulttuurin oppiaineen kursseille tai halutessaan ottaa sen sivuaineekseen. Suomen kieli ja kulttuuri -oppiaineen opetus on avointa kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille, joilla on vaadittava kielitaito. Kielitaidon voi todistaa muun muassa tasokokeella.

Suomen kursseja muissa pääkaupunkiseudun korkeakouluissa

Joopas-järjestelmän kautta voi hakea sähköisesti pääkaupunkiseudun korkeakoulujen KOTI2-yhteistyöverkoston tarjoamille suomen tai ruotsin kielen kursseille. Kursseille voi hakea vain silloin, jos omassa korkeakoulussa ei opeteta vastaavaa kurssia.

Tarkat ohjeet löytyvät täältä (pdf).


Lisätietoa

Käyntiosoite: Fabianinkatu 33 (4. krs)
Postiosoite: PL 3, 00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: +358-(0)50-318 2365
Sähköposti: skk-info(at)helsinki.fi