Welcome Fair
SUOMEN KIELEN KURSSIT HELSINGIN YLIOPISTON VIERASKIELISILLE OPISKELIJOILLE (in English)

Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksen järjestämät kurssit on tarkoitettu vain yliopistossa kirjoilla oleville vierailija- (visiting student), vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille eikä erillisten opintojen suoritusoikeutta myönnetä kielitaito-opintojen suorittamista varten. Opetusta on kolmella eri kampuksella: keskustakampus, Viikki ja Kumpula. Helsingissä suomea voit opiskella myös mm. yliopiston kielikeskuksessa, kesäyliopistossa, työväenopistoissa, aikuisoppilaitoksissa ja yksityisissä kielikouluissa. Erilaisia suomen kielen kursseja voi etsiä mm. internet-sivulta, jossa on listattuna suomen opetusta paikkakunnittain ja tasoittain.

Alkeiskurssit (A1.1-A1.2) vaihto-opiskelijoille

Kurssit on tarkoitettu ensisijaisesti niille vaihto-opiskelijoille, jotka opiskelevat Helsingin yliopistossa 1–2 lukukautta. Opetusta on 2–4 tuntia viikossa. Ilmoittautuminen on WebOodissa.

Ilmoittautuminen syyslukukauden 2017 kursseille alkaa elokuussa 2017. Ilmoittautuminen kevätlukukauden 2018 kursseille alkaa tammikuussa 2018.

Jos myöhästyt ilmoittautumisesta, voit kysyä kurssin opettajalta, onko kurssilla vielä tilaa.

Yksityiskohtaista tietoa eri kursseista on saatavilla kesäkuussa 2017.


Syyslukukauden 2017 opetus:

Alkeiskurssit vaihto-opiskelijoille (3–5 op)


Kevätlukukauden 2018 opetus:

Alkeiskurssit vaihto-opiskelijoille (3–5 op)

Jatkokurssi vaihto-opiskelijoille (5 op)

Perus- ja keskitason kurssit (A1.1 – B2.1) tutkinto- ja jatko-opiskelijoille

Kurssit on suunniteltu erityisesti Helsingin yliopiston tutkinto- ja jatko-opiskelijoille, mutta niihin voivat osallistua myös vaihto-opiskelijat. Opetusta on 4–6 tuntia viikossa riippuen siitä, kuinka nopeasti opiskelija haluaa edetä kieliopinnoissaan. Kursseihin sisältyy paljon itsenäistä työskentelyä ja ryhmätöitä.

Kaikkien kurssien ilmoittautuminen on WebOodissa.


Ilmoittautuminen syyslukukauden 2017 kursseille alkaa elokuussa 2017. Ilmoittautuminen kevätlukukauden 2017 kursseille alkaa tammikuussa 2018.

Jos myöhästyt ilmoittautumisesta, voit kysyä kurssin opettajalta, onko kurssilla vielä tilaa.

Yksityiskohtaista tietoa eri kursseista on saatavilla kesäkuussa 2017.

Syyslukukauden 2017 opetus:

Suomi 1 (1 A+B) (5 op)

Intensiivinen suomen alkeiskurssi (Suomi 1A+B ja 2A) (8 op)

Suomi 2 (2 A+B) (5 op)

Suomi 3 (5 op)

Suomi 4 (5 op)

Suomi 5 (5 op)

Suomi 6 (5 op)

Kuuntele ja kirjoita (5 op)

Kirjoita ja keskustele (2–5 op)

Kevätlukukauden 2018 opetus:

Suomi 1 (1 A+B) (5 op)

Suomi 2 (2 A+B) (5 op)

Intensiivinen suomen jatkokurssi (Suomi 2B + 3) (7 op)

Suomi 3 (5 op)

Suomi 4 (5 op)

Suomi 5 (5 op)

Suomi 6 (5 op)

Kuuntele ja kirjoita (5 op)

Johdatus Suomen kieleen ja kulttuuriin (15–30 op)

Opintokokonaisuus (15–30 op) koostuu eri kielitaitokursseista (välillä Suomi 2 – Suomi 6) ja lisäksi erikseen sovittavasta Suomen kieltä, kulttuuria tai yhteiskuntaa koskevasta suorituksesta. Suomen kieltä, kulttuuria tai yhteiskuntaa koskevan osion suoritustapa sovitaan vastuuopettajan kanssa: Sari Päivärinne sari.paivarinne(at)helsinki.fi Lue lisää.

Ylimmän tason kurssit (B2–C2)

Ne opiskelijat, joiden kielitaito on jo hyvä (vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2.1) voivat parantaa kirjoitetun tai puhutun suomen kielen taitojaan osallistumalla Suomen kielen ja kulttuurin oppiaineen kursseille tai halutessaan ottaa sen sivuaineekseen. Suomen kieli ja kulttuuri -oppiaineen opetus on avointa kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille, joilla on vaadittava kielitaito. Kielitaidon voi todistaa muun muassa tasokokeella.

Lisätietoa

Käyntiosoite: Fabianinkatu 33 (5. krs)
Postiosoite: PL 3, 00014 Helsingin yliopisto
Sähköposti: yrjo.lauranto(at)helsinki.fi