Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit

Kuva sivulla Itämerensuomalaiset kielet: kuva Tilmatsu-kylästä

PROFESSORIT / PROFESSORS

Riho Grünthal, FT, itämerensuomalaisten kielten professori / professor of Finnic languages.

Ulla-Maija Forsberg, FT, suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori / professor of Finno-Ugrian Studies, ulla-maija.forsberg(at)helsinki.fi.

Rigina Ajanki, FT, suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori ma. / professor of Finno-Ugrian Studies, rigina.ajanki(at)helsinki.fi, puh./tel. 02941 40006.

Martin Ehala, FT, Viron kielen ja kulttuurin vieraileva professori/ visiting professor of Estonian language and culture.

LEHTORIT JA YLIOPISTONLEHTORIT/ LECTURERS

Magdolna Kovács, FT, dosentti, unkarin kielen yliopistonlehtori / university lecturer in Hungarian language, magdolna.kovacs(at)helsinki.fi, puh. / tel. 02941 40024.

Sirje Olesk, FT, viron kulttuurin vieraileva yliopistonlehtori / visiting university lecturer in Estonian culture,sirje.olesk(at)helsinki.fi, puh. / tel. 02941 40026.

Kristiina Praakli, FT, viron kielen vieraileva yliopistonlehtori / visiting university lecturer in Estonian language, kristiina.praakli(at)helsinki.fi, puh. tel. +358 50 3185249.

Ilona Rauhala, FT, saamenkielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen yliopistonlehtori / university lecturer in Saami and Finno-Ugrian language studies, ilona.rauhala(at)helsinki.fi.

Tapani Salminen, FT, dosentti, suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen yliopistonlehtori / university lecturer in Finno-Ugrian language studies, tapani.salminen(at)helsinki.fi, puh. / tel. 02941 40002, vastaanotto sopimuksen mukaan.

Ildikó Vecsernyés, FM, unkarin kielen yliopisto-opettaja / lecturer in Hungarian
puh. tel. +358 50 3102763, ildiko.vecsernyes(at)helsinki.fi.


TUNTIOPETTAJIA / EXTRA STAFF TEACHERS (Tavattavissa opetuksen yhteydessä.)

Anna Tarvainen

TUTKIJAT JA JATKO-OPISKELIJAT/ RESEACHERS AND DOCTORAL STUDENTS

Arja Ahlqvist, FL, tutkija

Sofia Björklöf, FM, jatko-opiskelija

Arja Hamari, FT, tutkijatohtori, puh. 02941 40005, 050-3185670,
s-posti: arja.hamari(at)helsinki.fi.

Sampsa Holopainen, FM, jatko-opiskelija.

Jaakko Häkkinen, FM, jatko-opiskelija

Santra Jantunen, FM, jatko-opiskelija

Svetlana Jedygarova, FT, tutkijatohtori

Santeri Junttila, FT

Petri Kallio, FT.

Jeongdo Kim, FM, jatko-opiskelija

Juha Kuokkala, FM, jatko-opiskelija

Denis Kuzmin, FT.

Minna Majanen, FM, jatko-opiskelija

Niklas Metsäranta, FM, jatko-opiskelija

Annika Pasanen, FT.

Aleksandr Pustyakov, FT.

Ulriikka Puura, FM, jatko-opiskelija

Fedor Rozhanskiy, FT, vieraileva tutkija.

Merja Salo, FT.

Sachiko Sosa, FM, jatko-opiskelija

Filip Sikorski, FT.

Outi Tánczos, FM, jatko-opiskelija

Susanna Virtanen, FT.

Konstantin Zamyatin, FT.

DOSENTTEJA / DOCENTS

 • Kaisa Häkkinen, suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen dosentti; professori, Turun yliopisto
 • Reet Kasik (reet.kasik(at)ut.ee), nykyviron dosentti; prof. Tarton yliopisto.
 • Leelo Keevallik, viron kielen dosentti.
 • Eino Koponen (eino.koponen(at)kotus.fi), itämerensuomalaisten kielten ja saamen kielen dosentti; tutkija, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
 • Johanna Laakso, suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen dosentti, professori (Wienin yliopisto)
 • Hannu Launonen, Unkarin kirjallisuuden dosentti
 • Helle Metslang, viron kielen dosentti; prof. Tarton yliopisto
 • Jarkko Niemi, uralilaisten kulttuurien tutkimuksen dosentti; yliassistentti, Tampereen yliopisto
 • Karl Pajusalu, itämerensuomalaisten kielten dosentti, prof. Tarton yliopisto
 • Renate Pajusalu, viron kielen dosentti, prof. Tarton yliopisto.
 • Michael Riessler, suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen dosentti; Freiburg Institute for Advanced Studies
 • Pekka Sammallahti, suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen dosentti; professori (Oulun yliopisto)
 • Anneli Sarhimaa, itämerensuomalaisten kielten dosentti; professori (Mainzin yliopisto)
 • Ingrid Schellbach, suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen dosentti; professori (München)
 • Pirkko Suihkonen, dosentti (yl. kielitiede), tutkija